(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng đoàn; Ban cán sự Đảng; Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25, ngày 3/6/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư vềnâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 16, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 402, ngày 13/2/2017 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới; Quyết định số 232, ngày 9/6/2016 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân...

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT - XH, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công khai, minh bạch, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền và trách nhiệm trong thực hiện giám sát theo tinh thần Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận T.Ư về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Đổi mới trong phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, kế hoạch phát triển KT - XH, nhiệm vụ QP - AN. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp nói riêng...


Các tin khác


Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động cán bộ

(HBĐT) -Ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chỉ định tham gia BCH, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tân Lạc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, nhiệm kỳ 2016 - 2021; điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; điều động và bổ nhiệm đồng chí Chu Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục