(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà BCH T.Ư Đảng trong 3 khóa gần đây đều chọn Hội nghị lần thứ tư để bàn và ban hành Nghị quyết, Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là việc làm rất lôgic, có tính tiếp nối, hoàn thiện, khẳng định sự kiên quyết, kiên trì và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.


Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) tiếp tục ban hành Nghị quyết "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Việc ban hành và thực hiện 2 nghị quyết trên đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; tạo bước đột phá quan trọng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, răn đe, cảnh báo, phòng ngừa chung. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, hơn 1.300 tổ chức Đảng và 87.000 đảng viên đã bị thi hành kỷ luật, trong đó có cả những cán bộ cấp cao, lãnh đạo các cấp. Những kết quả trong thực hiện nghị quyết đã củng cố niềm tin của dân với Đảng, chính quyền.

Trước yêu cầu mới, Hội nghị T.Ư 4 (khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Kết luận có nhiều điểm mới: Mở rộng phạm vi xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cả hệ thống chính trị. Chỉ rõ hệ thống những biểu hiện suy thoái sát tình hình mới. Nhấn mạnh, nguy hiểm nhất là phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút ý chí chiến đấu; ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực, vô cảm trước khó khăn của Nhân dân… Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện được nêu đầy đủ, quyết liệt hơn. Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Tỉnh ta cũng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong toàn Đảng bộ. Qua đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chưa thực sự gương mẫu trong công tác, lối sống. Những hành vi trục lợi, làm trái quy định, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, ngại học lý luận chính trị... còn diễn ra. Giai đoạn 2016 - 2020, có 1.131 đảng viên, 17 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức, khai trừ. Một số tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương chưa tập trung kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm; còn chung chung trong xác định, lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khâu đột phá…

Những hạn chế đó đã được thẳng thắn nhìn nhận, các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục cũng đã được chỉ ra, cần tập trung khắc phục và tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận Hội nghị T.Ư 4 (khóa XIII). T.Ư cũng ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm. Mỗi cán bộ, đảng viên cần "thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như lời Bác Hồ dặn; đồng lòng, chung sức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Nhìn lại năm 2021: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đại dịch

Có thể nói năm 2021 là quãng thời gian vô cùng đặc biệt đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh với dấu ấn không thể phai mờ về đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân.

Phát huy trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, trong năm qua, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử.

135 năm thành lập tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ ngày 22/6/1886 với tên gọi tỉnh Mường, gồm 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn, Chợ Bờ được tách ra từ phần đất có người Mường cư trú từ các tỉnh: Hưng Hoá, Sơn Tây, Hà Nội, Ninh Bình. Tỉnh lỵ đặt tại thị trấn Chợ Bờ.

Dấu ấn Việt Nam năng động và hiệu quả tại diễn đàn Liên hợp quốc

Đại diện LHQ đánh giá cao Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực cho các vấn đề toàn cầu.

Nét “chân quê” đâu rồi?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại dành thời gian đọc thơ Nguyễn Bính trong phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó thực sự là thông điệp để mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm, nhìn lại chính mình trong hoạt động thực tiễn.

Phòng, chống sự xuyên tạc, bảo vệ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Gần 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; được Đảng và nhân dân ta hết mực tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ và ngay cả kẻ thù cũng phải nể phục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục