Mấy năm gần đây, trong các giải quốc tế, đội tuyển Olympic Toán học, Vật lý, Hóa học nước ta luôn mang về thành tích ấn tượng, đặc biệt là năm 2017, tổng số điểm của đội tuyển Olympic Toán Việt Nam đạt được cao nhất từ trước đến nay.

Những thành tích ấy có sự nỗ lực đổi mới của ngành giáo dục, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng "đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT); phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”, đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Trong văn kiện các kỳ đại hội gần đây, Đảng ta đã khẳng định: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Để thực hiện chủ trương đó, cần có sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân; phát huy trí tuệ, huy động nhiều nguồn lực và có sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, trong đó ngành GD-ĐT đóng vai trò chủ đạo. Đây là vấn đề có tính quyết định, bởi sự nghiệp GD-ĐT là của toàn dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhận thức đúng vai trò của GD-ĐT là tiền đề để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tư duy khoa học và giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra. Hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh đổi mới GD-ĐT, đang triển khai nhiều đề án cải cách giáo dục, song đổi mới phải đồng bộ cả về chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra và nâng tầm đội ngũ giáo viên… Đặc biệt, một vấn đề hết sức quan trọng là phải điều chỉnh mục tiêu giáo dục phù hợp với bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nếu vẫn rập khuôn máy móc mục tiêu ban đầu của 10 năm, 20 năm trước thì việc đổi mới GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng sẽ khó thành hiện thực.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Trong khi thế giới đang bùng nổ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nước ta không thể đứng ngoài cuộc mà phải chủ động tiếp cận, đón đầu thời cơ do nó mang lại để phát triển đất nước, phát triển GD-ĐT và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước hiện nay đòi hỏi phẩm chất, năng lực con người cũng phải theo những tiêu chí mới; bên cạnh chú ý con người xã hội, con người công dân, cần hướng tới phát huy cao nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; phát triển hài hòa con người cá nhân và con người xã hội. Bởi vậy, mục tiêu GD-ĐT cần đổi mới, điều chỉnh theo hướng vừa chú ý phát triển hài hòa con người xã hội, con người công dân, vừa hướng tới phát huy tiềm năng của mỗi học sinh, sinh viên; kết hợp hài hòa dạy chữ, dạy nghề và dạy người; chú trọng giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp... Mục tiêu giáo dục phải phù hợp với bối cảnh và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, trình độ, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Nâng cao chất lượng GD-ĐT chính là cơ sở để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do vậy, quá trình đào tạo phải bảo đảm hướng dẫn cho học sinh, sinh viên từ kiến thức chuyên môn tới kỹ năng thực hành, dạy những nội dung đáp ứng nhu cầu xã hội đang đòi hỏi. Mục tiêu phát triển phẩm chất của học sinh, sinh viên không chỉ đòi hỏi nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành cơ bản mà còn chú trọng yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng đó vào thực hành, giải quyết các tình huống trong học tập và cuộc sống... Mục tiêu ấy là cơ sở tạo ra những sản phẩm trí tuệ, vững về lý thuyết, giỏi về thực hành, có khả năng sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu công việc. Đây chính nguồn nhân lực chất lượng cao mà xã hội đang cần.

 

Đảng ta không chỉ coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, mà còn nhấn mạnh ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, lý luận gắn với thực tiễn. Muốn có đội ngũ nhân lực chất lượng cao thì những "cỗ máy cái” trong các trường cao đẳng, đại học phải là lực lượng chủ công để nâng cao chất lượng GD-ĐT. Nhìn lại, đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các trường đại học ở nước ta còn quá thấp nếu so với các quốc gia quanh ta và các quốc gia công nghiệp khác. Song, Đề án 911 của Bộ GD-ĐT dự kiến đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ giai đoạn 2018-2025 phải được xem xét một cách khoa học, kỹ lưỡng, lấy chất lượng, hiệu quả làm chính chứ không nên đào tạo theo kiểu "lấp chỗ trống”, vừa không có tác dụng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa lãng phí tiền của, thời gian.

 

Một hướng đi rất căn bản, đó là ưu tiên phát triển các trường chuyên. Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai Đề án 959 đầu tư phát triển trường chuyên. Các trường này đã được tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, từng bước tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, chúng ta có 80 trường THPT chuyên trên toàn quốc nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo nguồn bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục xác định chiến lược dài hơi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Trong đó, cần quan tâm đến đối tượng là sinh viên xuất sắc, học sinh giỏi các cấp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển lâu dài, căn cơ. Đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội; từng ngành cần chủ động phát hiện, giới thiệu "hạt giống” bộc lộ năng khiếu từ sớm để thống nhất phương án đào tạo hiệu quả ngay từ đầu, làm cơ sở bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành mình, lĩnh vực mình đảm nhiệm. Tuy nhiên, nhân lực chất lượng cao-nhân tài ở nước ta phải hài hòa cả hai mặt: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân tố này có được không phải do ngẫu nhiên mà là cả một quá trình từ giáo dục gia đình đến giáo dục nhà trường và điểm cuối là môi trường và cơ chế xã hội. Quản lý GD-ĐT tác động vào các giai đoạn, từ khâu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng. Giáo dục thế hệ trẻ có nhân cách luôn là bệ phóng để có nhân lực và nhân tài đích thực cho đất nước.

                       TheoQĐND

Các tin khác


Cựu chiến binh xã Xuân Phong chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Hội CCB xã Xuân Phong (Cao Phong) hiện có 257 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Đồng chí Bùi Văn Tiến, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về tầm quan trọng, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần, chất lính "Cụ Hồ”. Hội luôn khơi dậy tinh thần tiên phong, gương mẫu của hội viên trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, nhân đạo, từ thiện...

Đảng bộ xã Tây Phong: Chung sức hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

(HBĐT) - "Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, chính quyền xã Tây Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện, đạt 14/23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra như: trồng mới 10 ha cây có múi; tỷ lệ hộ nghèo còn 10,7%; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; lao động có việc làm thường xuyên chiếm 92%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%…” - đồng chí Bùi Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy xã Tây Phong (Cao Phong) cho biết.

Những nỗ lực đáng ghi nhận trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội

(HBĐT) - Năm 2017, bà con xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) lao đao vì đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 10 khiến cho năng suất, chất lượng các loại cây trồng sụt giảm nghiêm trọng. Đầu năm 2018, bí xanh mất giá, nhiều gia đình khốn đốn. Cũng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội, có những thời điểm giá lợn hơi tụt xuống mức kỷ lục, khoảng 18 - 20 nghìn đồng/kg. Tại xã Bảo Hiệu, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp chiếm trên 63% nên những khó khăn trên đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, việc phát triển kinh tế của địa phương. Vượt lên những trở ngại đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, Bảo Hiệu vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 12,5% (đạt 104% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Chú trọng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh kết nạp được 26 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên vào Đảng. Khối trung tâm và dân tộc nội trú không kết nạp được đảng viên nào. Con số này cho thấy công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh ta hiện chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Huyện Cao Phong tháo gỡ khó khăn trong sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”, thời gian qua, huyện Cao Phong đã xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo tính hợp lý, hài hòa các yếu tố để tuyên truyền rộng rãi đến người dân trong quá trình thực hiện. Sau gần 1 năm triển khai, tuy còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng thể hiện đây là chủ trương đúng đắn đem lại nhiều kết quả thiết thực.

Xóa xóm trắng đảng viên, nối tiếp hành trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Cuối tháng 1/1945, để phong trào cách mạng ở Hoà Bình ngày một phát triển, T.ư Đảng đã thành lập Ban Cán sự Đảng tỉnh gồm đồng chí Vũ Thơ và Vũ Đình Bản, cử đồng chí Vũ Thơ làm Bí thư Ban Cán sự Đảng. Tháng 5/1945, đồng chí Vũ Thơ thay mặt Ban Cán sự Đảng kết nạp 3 đảng viên gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Khanh, Phùng Thị Hán, Đỗ Văn Phạn và thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở thị xã Hoà Bình, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khanh làm Bí thư chi bộ.