(HBĐT) - "Sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc được phát huy, nhân dân đồng thuận, đồng lòng, chung sức xây dựng cuộc sống mới; QP-AN luôn ổn định và giữ vững; kinh tế phát triển nhanh và bền vững, an sinh xã hội được đảm bảo; mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng được củng cố”, đó là đánh giá của Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Thiệp về những đóng góp quan trọng của phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn huyện những năm qua.


Để đạt được kết quả tốt đẹp đó, những năm qua, BCĐ huyện và các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi mục đích, yêu cầu, nội dung và phát động sâu rộng phong trào thi đua "Dân vận khéo” đến CB, ĐV, CC, VC, người lao động, chiến sỹ LLVT và nhân dân trong huyện. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và cụ thể hóa bằng việc xây dựng kế hoạch, tiêu chí đánh giá điển hình "Dân vận khéo” lồng ghép với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ phong trào thi đua "Dân vận khéo”, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị đã tập trung hướng về cơ sở, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, giữ gìn TTATXH, xóa đói - giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Gắn phong trào thi đua "Dân vận khéo” với các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; "Thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”. Tiếp tục nhân rộng mô hình "Đồng thuận giữ chính quyền và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất”; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Đến nay toàn huyện đã có 54 mô hình điển hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, AN-QP và xây dựng hệ thống chính trị.


Ban Dân vận Huyện uỷ Kỳ Sơn phối hợp với Ban CHQS huyện bàn giải pháp xây dựng và nhân rộng mô hình "Làng bản văn hóa - quốc phòng và an ninh” trên địa bàn.

Trong 16 mô hình lĩnh vực phát triển kinh tế, điển hình là các mô hình: trồng nấm ở xã Mông Hóa; nuôi cá lồng và trồng cây ăn quả ở xã Hợp Thành; nuôi bò thả đồi và trồng rau hữu cơ ở thị trấn Kỳ Sơn; tổ hợp tác chăn nuôi bò ở xã Phúc Tiến… Các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thay đổi nhận thức, cách làm của người dân, giúp nhân dân áp dụng KH-KT vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để làm giàu chính đáng, được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn, từng bước nhân rộng.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhiều mô hình "Dân vận khéo” mới được triển khai đã thu hút nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Tiêu biểu như các mô hình "Mái ấm nông dân”, "Mái ấm tình thương”, "Mái ấm công đoàn”, "Nhà nghĩa tình đồng đội” của các tổ chức đoàn thể. Đoàn Thanh niên với mô hình "Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Hội phụ nữ với mô hình "Đoạn đường cây xanh - hoa nở”...

Trong lĩnh vực AN-QP, các mô hình tiêu biểu như "Giữ vững làng văn hóa quốc phòng” ở xóm Can, xã Độc Lập; xóm Ngọc Xạ, xã Hợp Thành; "Làng bản văn hóa - quốc phòng và an ninh” ở xóm Mè, xã Yên Quang; "Chống cháy rừng và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn” ở xã Phú Minh; "Tổ tự quản” ở xã Hợp Thịnh, "Khu tự quản”, ở thị trấn Kỳ Sơn… đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn phát triển KT-XH với đảm bảo QP-AN, mọi mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân đều được phát hiện, xử lý, giải quyết ngay tại cơ sở.

Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kỳ Sơn tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, tập trung hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiêu biểu như các mô hình "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” ở xã Mông Hóa; "Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí xây dựng NTM” ở xã Hợp Thành. Đặc biệt, từ mô hình điểm "Đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong quản lý và sử dụng đất” tại xã Hợp Thành năm 2016 đã nhân rộng ra các xã, thị trấn trong toàn huyện, góp phần quan trọng trong giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng MTN.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo” được đẩy mạnh, các mô hình từng bước được nhân rộng đã góp phần để huyện Kỳ Sơn trở thành vùng động lực của tỉnh với trên 100 dự án được cấp phép, triển khai đầu tư và đi vào hoạt động. Toàn huyện có 4/9 xã về đích trong chương trình xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 47,5 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,24%.


Đức Phượng


Các tin khác


Đảng bộ xã Địch Giáo phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) có 262 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên trong xã đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển kinh tế giúp Đảng bộ xã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Huyện Cao Phong thiết thực làm theo lời Bác

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Cao Phong được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị. Cao Phong có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa và sâu sắc trên các lĩnh vực đời sống KT-XH của địa phương.

Cựu chiến binh xã Cố Nghĩa tiên phong trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ trong thời bình, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) luôn tiên phong, gương mẫu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Năm 2018, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/hội viên, tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu chiếm trên 60%, hộ nghèo giảm còn 1,3%.

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ

(HBĐT) - Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của lực lượng vụ trang ( LLVT) tỉnh được triển khai tích cực, đồng bộ, có nhiều đổi mới, tiến bộ, góp phần thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH và củng cố QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy gương mẫu, nhân dân đồng thuận

(HBĐT) - Phát huy kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hơn 2 năm qua, việc triển khai Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) đã đi vào nền nếp, thường xuyên, liên tục và trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhiều cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị số 05

(HBĐT) - Ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy Yên Thủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2019. Với nội dung "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05 tiếp tục trở thành "kim chỉ nam” trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, đồng thời, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện theo hướng phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục