(HBĐT) - Tính đến thời điểm tháng 8/2019, toàn Đảng bộ huyện Kỳ Sơn có 143/149 chi bộ đặt mua báo, tạp chí của Đảng (đạt 96%), tăng 6,7% so với năm 2014. Trong đó, 8/149 chi bộ đặt Báo Nhân Dân (đạt 5,4%), 143/149 chi bộ đặt Báo Hòa Bình (đạt 96%), 17/149 chi bộ đặt Tạp chí Cộng sản (đạt 11,4%). Giai đoạn năm 2014, không có chi bộ nào đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng thì hiện nay đã có 129 chi bộ đặt mua tạp chí này (đạt 86,6%). Việc quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng cũng được đánh giá là thiết thực, hiệu quả hơn trước đây.Cán bộ, đảng viên thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đọc, nắm bắt thông tin hữu ích trên các báo, tạp chí của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khẳng định: Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đối với đời sống chính trị, văn hóa, xã hội nên các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc đặt mua báo, tạp chí Đảng tại các chi, Đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nền nếp. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn đời sống. Bên cạnh những báo, tạp chí của Đảng như: Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, nhiều cơ quan, đơn vị thường xuyên đặt mua các loại báo, tạp chí chuyên ngành khác như báo: Kiểm tra, Pháp luật, Lao động, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Giáo dục và Thời đại… nhằm phục vụ công tác chuyên môn và nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tìm hiểu thực tế tại Đảng bộ thị trấn Kỳ Sơn, đồng chí Nguyễn Quốc Khuyên, Bí thư Đảng ủy thị trấn chia sẻ: Công tác quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm đổi mới theo hướng quản lý tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đọc, nghiên cứu, tìm hiểu. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, trường học đều quản lý báo tại phòng đọc, tại nơi làm việc. Báo, tạp chí được đặt tại Văn phòng Đảng uỷ, UBND xã, thị trấn hoặc Trung tâm Học tập cộng đồng; ở các chi bộ, khu dân cư, báo, tạp chí được lưu giữ, quản lý tại nhà văn hoá.

Tại các chi, Đảng bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang thường xuyên duy trì thực hiện tốt công tác quán triệt, nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ duy trì việc đọc báo, tạp chí Đảng trước giờ làm việc hàng ngày. Hoạt động của Bưu điện huyện và các điểm Bưu điện văn hóa xã, thị trấn đảm bảo thông suốt; công tác chuyển phát báo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đặc biệt đối với những vùng giao thông đi lại không thuận tiện; 10/10 Bưu điện văn hóa xã mở cửa thường xuyên; số lượng đầu báo, tạp chí của Đảng được duy trì đều đặn phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu của các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cho biết thêm: Hiện nay, Văn phòng Huyện ủy đang đặt mua cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn mỗi ngày 1 số Báo Hòa Bình, 1 tháng mỗi Đảng ủy xã, thị trấn 2 cuốn Tạp chí Cộng sản, 1 cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng. Tổng kinh phí chi cho việc mua báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện từ năm 2014 đến nay hơn 612 triệu đồng. Việc sử dụng các thông tin trong báo, tạp chí Đảng đã làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt của chi bộ, giúp các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng đúng đắn tư tưởng, dư luận xã hội trước các thông tin diễn ra trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và trong huyện. Góp phần nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững ANCT - TTAXH trên địa bàn.

                                                                             Dương Liễu

Các tin khác


Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Sức lan tỏa của Chỉ thị số 40 ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đà Bắc có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU: Hướng đến mục tiêu 100% huyện, thành phố có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (DNKVNNN), mục tiêu đề ra đến năm 2020, không còn huyện nào không có tổ chức Đảng trong DNKVNNN. Đến thời điểm này, đã có 9 huyện, thành phố "cán đích" và tiếp tục phấn đấu các mục tiêu cao hơn. Còn lại 2 huyện Đà Bắc và Mai Châu, thời gian tới cần những giải pháp đồng bộ, quyết tâm chính trị cao hơn nữa mới có thể xóa "trắng” tổ chức Đảng trong DNKVNNN, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục