(HBĐT) - Huyện Lương Sơn có 19 xã, 1 thị trấn, dân số trên 97.000 người. Thực hiện chủ trương nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ). Qua rà soát, huyện có 15 xã thuộc diện nhập, điều chỉnh.


Cán bộ phòng Nội vụ huyện Lương Sơn rà soát cán bộ trong huyện phục vụ công tác sắp xếp sau nhập xã.

Cụ thể, nhập 3 xã Cao Dương, Tân Thành, Hợp Châu thành 1 xã, đặt tên là xã Cao Dương; nhập 3 xã Cao Răm, Hợp Hòa, Trường Sơn thành 1 xã, đặt tên là xã Cao Sơn; nhập 2 xã Hợp Thanh, Long Sơn thành 1 xã, đặt tên là xã Thanh Sơn; nhập 2 xã Cao Thắng, Thanh Lương thành 1 xã, đặt tên là xã Thanh Cao; nhập 5 xã Trung Sơn, Thành Lập, Tiến Sơn, Liên Sơn, Cư Yên thành 2 xã, đặt tên là xã Cư Yên và Liên Sơn. Sau nhập, huyện Lương Sơn giảm 9 xã, còn 11 đơn vị hành chính cấp xã (10 xã, 1 thị trấn).

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lương Sơn Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Theo phương án nhập như trên, Lương Sơn là huyện thực hiện nhập xã nhiều nhất. Trong đó có những xã các xóm được tách ra, nhập vào các xã khác nhau. Có những xã cán bộ, nhân dân không muốn tách, nhập và cũng đã có đơn gửi về huyện. Song, thực hiện chủ trương của Trung ương và tỉnh, BCĐ huyện đã làm việc và phân tích cơ sở, lý do, mục đích, ý nghĩa của việc nhập với BCĐ các xã. Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu các tên trong lịch sử của các xã để đề xuất tên xã mới. Đồng thời, nghiên cứu trên bản đồ để chọn đơn vị trung tâm nhất là trụ sở xã mới, đảm bảo cự ly phù hợp sau nhập. BCĐ các xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xuống thôn, xóm để tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân.

Nhờ đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 100%, tỷ lệ cử tri đồng ý ở nhiều xã đạt cao. Cụ thể, xã Cao Dương tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 98,94%, xã Tiến Sơn 85,07%, Trung Sơn 93,23%, Long Sơn 99,76%, Cao Thắng 99,75%, Hợp Hòa 99%, Hợp Châu 99,68%, Thành Lập 84,7%, Cao Răm 97,48%, Liên Sơn 85.7%, Cư Yên 95,3%, Thanh Lương 94%. Đặc biệt, xã Hợp Thanh và Trường Sơn đạt 100%. Riêng xã Tân Thành có ý kiến gửi lên huyện về việc không muốn nhập nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích, số cử tri đồng ý đã đạt 60,97%.

Sau khi có sự đồng thuận của nhân dân, huyện đã xây dựng phương án sắp xếp chi tiết. Tại kỳ họp HĐND các xã diện nhập, điều chỉnh và kỳ họp HĐND huyện, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí. Vấn đề quan tâm và tập trung giải quyết hiện nay là sắp xếp cán bộ dôi dư và giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ sau nhập. Đây cũng là vấn đề không ít cán bộ xã tâm tư.

          Theo rà soát của huyện, số cán bộ dôi dư sau nhập xã là 170 người. Số người không chuyên trách dôi dư 111 người. Đối với cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý, Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát để báo cáo phục vụ công tác sắp xếp cho phù hợp. Đối với công chức, Phòng Nội vụ rà soát cán bộ trong toàn huyện để bố trí, sắp xếp, điều chuyển cho hợp lý. Đối với cán bộ không chuyên trách dôi dư, huyện đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ, chính sách theo quy định.  

Phương án là căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách nằm trong phương án sắp xếp để đánh giá, phân loại, bảo đảm lựa chọn, sắp xếp, bố trí những người có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn với vị trí công việc tại xã mới. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư sau nhập nhưng vẫn đáp ứng được các điều kiện về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, huyện xây dựng phương án điều chuyển sang xã khác trong huyện còn thiếu.

Theo Trưởng Phòng Nội vụ Nguyễn Xuân Thắng, khó khăn là trước đây huyện đã thực hiện chuẩn hóa cán bộ cấp xã để đảm bảo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, lượng cán bộ, công chức có đủ bằng cấp dôi dư nhiều, khó khăn trong việc sắp xếp, điều chuyển. Vì vậy, đề xuất xem xét, nghiên cứu có cơ chế riêng cho các xã đặc thù, ví dụ như 1 xã có thể có 2 cán bộ/1 vị trí việc làm sau nhập.

Ở một khía cạnh khác, cán bộ, nhân dân trong huyện cũng băn khoăn về các loại giấy tờ sau nhập xã; cơ sở vật chất, trụ sở xã cũ, xã mới để vừa đáp ứng được yêu cầu mới, vừa không lãng phí; chế độ hợp lý cho cán bộ nghỉ và đánh giá, phân loại, lựa chọn được cán bộ đủ phẩm chất, năng lực cho xã mới... Thực tế, việc tách ra thì dễ nhưng nhập vào khó. Đây cũng dịp để sàng lọc đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, do đó, đòi hỏi sự đánh giá, lựa chọn khách quan, công tâm, minh bạch, rõ tiêu chuẩn. Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Nguyễn Vũ Chi đề nghị: Cần có 1 tập tài liệu chung hướng dẫn của các ngành cho địa phương để thuận tiện trong tổ chức thực hiện.
 
Cẩm Lệ

Các tin khác


Chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn hiện có gần 4.700 công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), trong đó có hơn 4.200 đoàn viên công đoàn, tham gia sinh hoạt ở 107 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lương Sơn thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chuyển biến trong cải cách hành chính ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản của T.Ư, của tỉnh về công tác CCHC, UBND huyện Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến. Năm 2018, huyện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC.  

Huyện Lương Sơn nghiêm túc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Lương Sơn tích cực triển khai Kế hoạch số 288-KH/HU, ngày 9/9/2019 của Huyện ủy Lương Sơn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an huyện (CAH) Lạc Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, đơn vị đã xây dựng quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng". Để xây dựng quỹ, hàng tháng, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) chi tiêu tiết kiệm để gây quỹ. Thông qua quỹ, CAH Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là việc mua bò giống, trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Sức lan tỏa của Chỉ thị số 40 ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 24/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đà Bắc có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU: Hướng đến mục tiêu 100% huyện, thành phố có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (DNKVNNN), mục tiêu đề ra đến năm 2020, không còn huyện nào không có tổ chức Đảng trong DNKVNNN. Đến thời điểm này, đã có 9 huyện, thành phố "cán đích" và tiếp tục phấn đấu các mục tiêu cao hơn. Còn lại 2 huyện Đà Bắc và Mai Châu, thời gian tới cần những giải pháp đồng bộ, quyết tâm chính trị cao hơn nữa mới có thể xóa "trắng” tổ chức Đảng trong DNKVNNN, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục