(HBĐT) - Để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt hiệu quả và chất lượng, đầu nhiệm kỳ và hàng năm, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Kỳ Sơn đã chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung vào các địa bàn trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng được dư luận, cán bộ, đảng viên quan tâm.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra tập trung vào các nội dung: Chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện những điều đảng viên không được làm. Đối với nhiệm vụ giám sát, tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về những điều đảng viên không được làm... Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo, với các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, tài chính...

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp trong huyện đã kiểm tra 45 tổ chức Đảng và 39 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 87 tổ chức và 54 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên là cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý. Kiểm tra 81 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 48 tổ chức và 39 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công tác lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo quy trình. Qua kiểm tra, giám sát đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, giúp đơn vị, cá nhân được kiểm tra có giải pháp để khắc phục, sửa chữa.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên (trong đó, Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 1; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 1; UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 6 đồng chí bằng các hình thức: Khiển trách 4, cảnh cáo 1; khai trừ 2). Việc xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật được cấp ủy, UBKT thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm tính công minh, chính xác, kịp thời, nghiêm minh. Đảng viên có vi phạm nhìn chung đã tự giác nhìn nhận khuyết điểm, thiếu sót, tự nhận hình thức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật và có biện pháp phấn đấu khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện vẫn còn khó khăn, tồn tại và hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra, giám sát, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nhiệm vụ này vừa khó thực hiện, vừa dễ bị tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên phản ứng, thiếu cộng tác khi được kiểm tra. Một số UBKT cơ sở chưa nhạy bén trong việc xác định dấu hiệu vi phạm nên khi phát sinh thư tố cáo mới tiến hành kiểm tra, xử lý; đặc biệt còn hạn chế trong nắm tình hình đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp có dấu hiệu vi phạm nên kiểm tra đối tượng này chưa được nhiều.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã tập trung đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát; thông qua việc phổ biến sâu rộng các văn bản liên quan công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền để tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, UBKT các cấp, của tổ chức Đảng và đảng viên. Cập nhật văn bản mới, kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra để chủ động phát hiện vi phạm kịp thời, đề xuất đối tượng, nội dung kiểm tra chính xác và thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp...

 

Lý Thị Trang Vân

(ủy ban kiểm tra Huyện ủy Kỳ Sơn)

Các tin khác


Kết nạp 4 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng

(HBĐT) - Ngày 17/7, trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Lễ kết nạp cho 4 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng.

Toàn tỉnh xuất bản 231 ấn phẩm lịch sử các cấp

(HBĐT) - Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ năm 1991 đến nay, toàn tỉnh đã xuất bản 321 ấn phẩm lịch sử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Các ấn phẩm được phát hành gồm các nội dung: Lịch sử Đảng bộ các cấp; Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ Đại hội; Kỷ yếu; Địa chí; Tư liệu ảnh; Hồi ký; Sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy lịch sử tỉnh Hòa Bình; Lịch sử các sở, ngành, đoàn thể; những tập thể, cá nhân Anh hùng của tỉnh Cấp tỉnh có 55 ấn phẩm; cấp huyện 46 ấn phẩm.

Tuổi trẻ xã Hạ Bì xung kích vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Xác định vai trò, trách nhiệm của lực lượng ĐV-TN trong tình hình mới, đặc biệt đối với các hoạt động xã hội, tuổi trẻ xã Hạ Bì (Kim Bôi) luôn tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện, tích cực tham gia các chương trình do tỉnh, huyện phát động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị toàn quốc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 Ngày 16-7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị toàn quốc, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Kết luận 120). Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cơ quan ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tiếp công dân

(HBĐT) - Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo (KN-TC), kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Nhận thức được tầm quan trọng này, những năm qua, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã duy trì việc tiếp công dân thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư KN-TC... của công dân tại cơ quan.

Cải cách hành chính huyện Cao Phong: Hướng đến sự tiện ích, phục vụ nhân dân tốt hơn

(HBĐT) -Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong phát triển KT -XH, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, những năm qua, huyện Cao Phong luôn chú trọng thực hiện CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự trong sạch, tiện ích, phục vụ người dân tốt hơn.