(HBĐT) - Để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt hiệu quả và chất lượng, đầu nhiệm kỳ và hàng năm, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Kỳ Sơn đã chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tập trung vào các địa bàn trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng được dư luận, cán bộ, đảng viên quan tâm.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra tập trung vào các nội dung: Chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện những điều đảng viên không được làm. Đối với nhiệm vụ giám sát, tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về những điều đảng viên không được làm... Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo, với các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, tài chính...

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp trong huyện đã kiểm tra 45 tổ chức Đảng và 39 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 87 tổ chức và 54 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 2 đảng viên là cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý. Kiểm tra 81 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 48 tổ chức và 39 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, công tác lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo quy trình. Qua kiểm tra, giám sát đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, giúp đơn vị, cá nhân được kiểm tra có giải pháp để khắc phục, sửa chữa.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên (trong đó, Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 1; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 1; UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 6 đồng chí bằng các hình thức: Khiển trách 4, cảnh cáo 1; khai trừ 2). Việc xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật được cấp ủy, UBKT thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm tính công minh, chính xác, kịp thời, nghiêm minh. Đảng viên có vi phạm nhìn chung đã tự giác nhìn nhận khuyết điểm, thiếu sót, tự nhận hình thức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật và có biện pháp phấn đấu khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện vẫn còn khó khăn, tồn tại và hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra, giám sát, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nhiệm vụ này vừa khó thực hiện, vừa dễ bị tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên phản ứng, thiếu cộng tác khi được kiểm tra. Một số UBKT cơ sở chưa nhạy bén trong việc xác định dấu hiệu vi phạm nên khi phát sinh thư tố cáo mới tiến hành kiểm tra, xử lý; đặc biệt còn hạn chế trong nắm tình hình đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp có dấu hiệu vi phạm nên kiểm tra đối tượng này chưa được nhiều.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã tập trung đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát; thông qua việc phổ biến sâu rộng các văn bản liên quan công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền để tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, UBKT các cấp, của tổ chức Đảng và đảng viên. Cập nhật văn bản mới, kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra để chủ động phát hiện vi phạm kịp thời, đề xuất đối tượng, nội dung kiểm tra chính xác và thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan UBKT và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp...

 

Lý Thị Trang Vân

(ủy ban kiểm tra Huyện ủy Kỳ Sơn)

Các tin khác


Hỏi - đáp về thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên A. bị UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Vậy tổ chức Đảng có thẩm quyền nào là cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng đối với khiếu nại của đồng chí đó?

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thựuc hiện hiệu quả Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - Bám sát Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị về thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 56, của BTV Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII), UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất BTV Tỉnh ủy đưa các nội dung trong NQ T.ư 4 (khóa XII) vào Chương trình trình KT,GS năm 2017 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện NQ T.ư 4 (khóa XII) và kịp thời bổ sung vào Chương trình KT,GS hàng năm của UBKT Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo UBKT các cấp điều chỉnh, bổ sung và đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện NQ T.ư 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình KT,GS hàng năm của cấp mình và báo cáo kết quả thực hiện lên cấp trên theo quy định.

Nợ công mà đầu tư không hiệu quả sẽ gây thiệt hại “kép”

Ngay từ đầu phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng sáng 16-11, nhiều đại biểu đã chất vấn và tranh luận khá gay gắt về vấn đề nợ công vẫn đang tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, trong khi đầu tư công không hiệu quả. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cũng tham gia trả lời về vấn đề này.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cạnh tranh

Ngày 15-11, các đại biểu Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường. Buổi sáng, QH biểu quyết thông qua Luật Lâm nghiệp và thảo luận dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Buổi chiều, QH thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Nêu cao vai trò đảng viên trong đấu tranh chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

(HBĐT) - Trước thềm Đại hội CCB xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, một số đối tượng có hành vi phát tờ rơi với tiêu đề "Văn hóa Phúc Tiến” mang nội dung nói xấu cán bộ, đảng viên xóm Mon, gây mất ANTT. Sau khi được đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội báo cáo sự việc, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, thu giữ 29 tờ rơi in trên giấy A4 theo thể thơ lục bát ở các điểm nhà văn hóa xóm Đoàn Kết I, Đoàn Kết II và xóm Mon. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong xã tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định tư tưởng giúp đại hội thành công tốt đẹp. Sự việc một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của đảng viên, sự chủ động của huyện trong công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.

Hiệu quả tinh gọn bộ máy ở Quảng Ninh

Bốn năm qua, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế.