(HBĐT) - Cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ năm 2013, huyện Yên Thủy đã chủ động, sáng tạo thực hiện thí điểm thành công và nhân rộng việc dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất, bước đầu hình thành cánh đồng lớn, vùng chuyên canh địa phương. Ban đầu mỗi hộ có từ 3.000 - 5.000 m2 đất trồng cây hàng năm nhưng chia thành 8 - 12 thửa, cá biệt có hộ lên đến 30 thửa. Ruộng đất phân tán, manh mún gây khó khăn trong đầu tư thâm canh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chăm sóc và đưa cơ giới hóa vào sản xuất, gây lãng phí công lao động rất lớn. Cùng với đó là các tuyến đường ra đồng nhỏ hẹp, không có mương dẫn nước…


Để giải quyết tình trạng trên, tạo quỹ đất để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và thực hiện nguồn lực cho xây dựng NTM mới, Huyện ủy, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 03, ngày 17/12/2012 về mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2013; Nghị quyết số 05 của HĐND huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013. Trong đó xác định công tác đồn điền, đổi thửa là nhiệm vụ trọng tâm, là tiền đề để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện mục tiêu xây dựng NTM.

Đồng chí Bùi Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết: "Năm 2013, huyện đã chỉ đạo thực hiện thí điểm trên địa bàn 3 xóm là Hổ 2, Trường Long, xã Ngọc Lương và xóm Ao Hay, xã Yên Trị. Sau khi thực hiện thí điểm thành công đã tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn huyện. Việc dồn điền, đổi thửa thực hiện trên nguyên tắc đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và tham gia ý kiến của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ổn định tình hình an ninh nông thôn. Gắn thực hiện dồn điền, đổi thửa với tổ chức quy hoạch xây dựng NTM, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và quy hoạch sử dụng đất. Tạo điều kiện cho các hộ sử dụng đất thực hiện các quyền: chuyển đổi, chuyển nhượng đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai nhưng không được thay đổi mục đích sử dụng đất. Sau khi dồn điền, đổi thửa thực hiện ngay việc đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ…”.

Kết quả, đến hết năm 2016, toàn huyện đã thực hiện dồn điền, đổi thửa cho 36 xóm thuộc 7/12 xã. Tổng diện tích đất nông nghiệp đã thực hiện dồn điền, đổi thửa trên 1.100 ha, trên 3.000 hộ, giảm 63,79% số thửa sau khi đã dồn. Các hộ dân đã hiến 16,2 ha đất để làm các công trình nội đồng. Sau khi dồn đổi, toàn huyện đã đào, vét được 185 km kênh mương, 2 bai dâng, đắp 131 km đường nội đồng, lắp trên 2.600 cống qua đường.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện đã hỗ trợ 1 triệu đồng/ha để các xóm thuê máy móc đào đắp hình thành các tuyến đường, tuyến mương chính. Hỗ trợ 4,5 triệu đồng/ha kinh phí đo đạc, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, huyện đã đo đạc và cấp lại 500 ha giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng kinh phí 2,25 tỷ đồng.

Như vậy, sau 4 năm triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thủy đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân, khẳng định dồn điền, đổi thửa là chủ trương, hướng đi đúng đắn phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ dồn điền, đổi thửa đã khắc phục được tình trạng manh mún ruộng đất. Bình quân mỗi hộ chỉ còn từ 1 - 3 thửa, hình thành những thửa ruộng, cánh đồng lớn, kết hợp xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng theo quy hoạch nông thôn mới, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thuận lợi cho việc tưới tiêu, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, từ đó nâng cao năng suất cây trồng và thu nhập cho người dân.

Sau dồn điền, đổi thửa, việc tổ chức sản xuất, gieo trồng trên thửa đất mới thuận lợi, nhanh chóng hơn đã tạo động lực thúc đẩy nông dân sản xuất và gắn bó với đồng ruộng, giảm được chi phí sản xuất như công làm đất, thời gian chăm sóc phòng trừ sâu bệnh khoảng 6 triệu đồng/ha. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng NTM, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất. Phát huy được quyền dân chủ của người dân trong việc quản lý các nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp theo cơ chế trao quyền chủ động cho cộng đồng dân cư, tự bàn bạc, quyết định, thống nhất lựa chọn đầu tư, xây dựng các hạng mục hạ tầng cơ sở thiết yếu.

Xuân Thiên (Đài Yên Thủy)


Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Triển khai thành công mô hình trồng dong riềng giống mới tại Cao Sơn, Đà Bắc

(HBĐT) - Năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ, Viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đà Bắc thực hiện mô hình trồng giống dong riềng kết hợp các biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.

Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 tại Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 14/11, đoàn công tác của Sở GTVT đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Lạc kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí giao thông tại Yên Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 15/11, đoàn công tác của Sở GTVT có buổi làm việc với UBND huyện Yên Thuỷ kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Đi đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Tư Thế, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi) cho biết: Sơn Thuỷ là xã thuần nông. Những năm trước đây, đời sống của 700 hộ dân trong 5 xóm của xã chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa và các loại hoa màu. Do vậy, đời sống kinh tế nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước thực tế đó, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã đã coi trọng, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đồng thời, xác định rõ đây là đội quân vừa lao động sản xuất, vừa SSCĐ và cũng là lực lượng nòng cốt trong tham gia giữ gìn an ninh nông thôn; nòng cốt trong việc vận động nhân dân cùng thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình.

15 xã đăng ký về đích NTM năm 2017

(HBĐT) - Năm 2017, toàn tỉnh có 15 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã chuyển tiếp từ năm 2016 và 13 xã đăng ký năm 2017. Đến nay, bình quân tiêu chí NTM của 15 xã đạt 12,46 tiêu chí/xã (trong đó: 1 xã đạt 16 tiêu chí; 3 xã đạt 15 tiêu chí; 1 xã đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt 13 tiêu chí; 2 xã đạt 12 tiêu chí; 2 xã đạt 11 tiêu chí; 1 xã đạt 10 tiêu chí; 1 xã đạt 9 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí).

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 22.930 tỷ đồng

(HBĐT) - Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 10/2017 ước đạt 2.110 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng ước đạt 22.930 tỷ đồng, tăng 15,11% so với cùng kỳ, thực hiện 85,39% kế hoạch năm. Các sản phẩm chủ yếu trong 10 tháng tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ: Sản lượng điện sản xuất tăng 0,6%; sản lượng điện thương phẩm tăng 8,71%. May mặc, sản phẩm điện tử, gạch tiếp tục tăng cao (tăng từ 13,6 - 37,29%).