(HBĐT) - UBND huyện Lạc Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. 

Từ vốn vay của NHCSXH, người dân xã Liên Vũ, Lạc Sơn đầu tư vào phát triển chăn nuôi nâng cao đời sống.

Khi mới thành lập, Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện 2 chương trình tín dụng chính sách đến nay thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ 359 tỷ đồng, thực hiện ủy thác từng phần qua các tổ chức CT-XH. Công tác kiểm tra, giám sát đối với hộ vay vốn và Ban quản lý tổ TK&VV được các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Do đó chất lượng các chương trình tín dụng trong những năm qua luôn được đảm bảo. Đến 31/7/2017 nợ quá hạn toàn huyện là 242 triệu đồng chiếm 0,07%. Trong 15 năm, NHCSXH huyện đã xử lý xóa nợ cho 49 hộ vay với số tiền là 242 triệu đồng; khoanh nợ cho 6 hộ vay với số tiền 65 triệu đồng. Hiện toàn huyện có 491 tổ TK&VV đang hoạt động tại 29 xã, thị trấn. Qua đánh giá có 441 tổ xếp loại tốt, 49 tổ xếp loại khá, 1 tổ xếp loại trung bình và không có tổ yếu kém.

Từ nguồn vốn đầu tư của NHCSXH đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cải tạo và xóa nhà tạm; hỗ trợ kinh phí cho con em hộ nghèo đi học; xây dựng, làm mới công trình nước sạch, vệ sinh môi trường…. Bước đầu đã giúp các hộ từng bước cải thiện cuộc sống, chuyển biến nhận thức trong cách làm ăn và vươn lên thoát nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, giữ vững trật tự an ninh, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, đảm bảo an sinh xã hội.

Giai đoạn 2017-2020, huyện đặt ra mục tiêu: Nguồn vốn và dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân trên 10% năm; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%/tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi từ 98% trở lên, đảm bảo đủ bù đắp chi phí hoạt động của NHCSXH.

Nhân dịp này, có 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách 15 năm (2002-2017) được UBND huyện tặng giấy khen.

                                                                                  Đ.T


Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Triển khai thành công mô hình trồng dong riềng giống mới tại Cao Sơn, Đà Bắc

(HBĐT) - Năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ, Viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đà Bắc thực hiện mô hình trồng giống dong riềng kết hợp các biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.

Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 tại Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 14/11, đoàn công tác của Sở GTVT đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Lạc kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí giao thông tại Yên Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 15/11, đoàn công tác của Sở GTVT có buổi làm việc với UBND huyện Yên Thuỷ kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Đi đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Tư Thế, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi) cho biết: Sơn Thuỷ là xã thuần nông. Những năm trước đây, đời sống của 700 hộ dân trong 5 xóm của xã chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa và các loại hoa màu. Do vậy, đời sống kinh tế nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước thực tế đó, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã đã coi trọng, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đồng thời, xác định rõ đây là đội quân vừa lao động sản xuất, vừa SSCĐ và cũng là lực lượng nòng cốt trong tham gia giữ gìn an ninh nông thôn; nòng cốt trong việc vận động nhân dân cùng thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình.

15 xã đăng ký về đích NTM năm 2017

(HBĐT) - Năm 2017, toàn tỉnh có 15 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã chuyển tiếp từ năm 2016 và 13 xã đăng ký năm 2017. Đến nay, bình quân tiêu chí NTM của 15 xã đạt 12,46 tiêu chí/xã (trong đó: 1 xã đạt 16 tiêu chí; 3 xã đạt 15 tiêu chí; 1 xã đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt 13 tiêu chí; 2 xã đạt 12 tiêu chí; 2 xã đạt 11 tiêu chí; 1 xã đạt 10 tiêu chí; 1 xã đạt 9 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí).

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 22.930 tỷ đồng

(HBĐT) - Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 10/2017 ước đạt 2.110 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng ước đạt 22.930 tỷ đồng, tăng 15,11% so với cùng kỳ, thực hiện 85,39% kế hoạch năm. Các sản phẩm chủ yếu trong 10 tháng tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ: Sản lượng điện sản xuất tăng 0,6%; sản lượng điện thương phẩm tăng 8,71%. May mặc, sản phẩm điện tử, gạch tiếp tục tăng cao (tăng từ 13,6 - 37,29%).