(HBĐT) - Lạc Thủy là huyện vùng núi thấp của tỉnh, tiếp giáp với TP Hà Nội, các tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, rất thuận lợi cho giao lưu hàng hóa, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, cây ăn quả. Đặc biệt, huyện có điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, nguồn lao động, trình độ thâm canh của huyện thích hợp và là những tiềm năng lớn, phát triển các loại cây ăn quả, cây có múi có giá trị kinh tế cao như: cam, quýt, bưởi theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Lạc Thủy thăm vùng sản xuất cam xã Liên Hòa. ảnh: P.V

Huyện có tổng diện tích tự nhiên 31.495,5 ha, trong đó đất có khả năng trồng cây ăn quả trên 1.700 ha. Phát triển sản xuất cam hàng hóa có chất lượng cao là chiến lược của huyện Lạc Thủy nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung nhằm xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân.

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành hữu quan triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH, sản xuất nông nghiệp của huyện Lạc Thủy có chuyển biến mạnh mẽ. Phát triển cây ăn quả là một trong những giải pháp quan trọng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Nghề trồng cây ăn quả có nhiều khởi sắc, cây ăn quả chiếm vị trí quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của một số xã, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập bình quân đạt 4 triệu đồng/người/tháng.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 05/5/2015 của Huyện ủy Lạc Thủy về phát triển cây ăn quả huyện Lạc Thủy đến năm 2020; Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 26/6/2015 của HĐND huyện về việc phê duyệt "Đề án phát triển cây ăn quả huyện Lạc Thủy đến năm 2020”; Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt "Đề án phát triển cây ăn quả huyện Lạc Thủy đến năm 2020”; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Do đó, cây có múi đã trở thành sản phẩm mũi nhọn ngành nông nghiệp của huyện.

Những năm gần đây, huyện Lạc Thủy đã tranh thủ và huy động hiệu quả các nguồn lực, quản lý và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, định hướng, hỗ trợ người dân đầu tư giống, vốn, khoa học kỹ thuật, phát triển vùng cây ăn quả, cây có múi đem lại kết quả tích cực. Các giống cam trên địa bàn đều phát triển ổn định, chất lượng quả tốt và có hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác. Diện tích trồng cam không ngừng được mở rộng. Đến nay, diện tích trồng cây có múi của huyện Lạc Thủy đã đạt 996 ha, trong đó diện tích trồng cam 668 ha; có 316 ha đang trong giai đoạn kinh doanh, 352 ha trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Cơ cấu giống chủ yếu là cam Xã Đoài, cam V2 và cam Đường Canh. Năng suất trung bình đạt 28,5 tấn/ha, giá tại vườn ổn định từ 20 - 25.000 đồng/kg. Cam được trồng tập trung tại 5 xã, thị trấn của huyện, bao gồm: Liên Hòa, Hưng Thi, Phú Thành, Thanh Hà, Thanh Nông và Cố Nghĩa.

Đến nay, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về việc phát triển vùng cây ăn quả hàng hóa được nâng lên rõ rệt. Người dân Lạc Thủy có trình độ sản xuất thâm canh khá cao, biết tổ chức quản lý, đầu tư cho sản xuất thực hiện nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, các sản phẩm cam Lạc Thủy có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, vỏ mỏng, nhiều nước, ít hạt, tỷ lệ sơ thấp, vị mát ngọt và thơm được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Với mục đích quảng bá sản phẩm nông sản đặc sản nói chung và sản phẩm cam nói riêng của huyện, UBND huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 về việc phê duyệt chủ trương dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể "Cam Lạc Thuỷ” cho các sản phẩm cam, giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện. Đến nay, nhãn hiệu tập thể "Cam Lạc Thuỷ” đã được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ công nhận, cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm cam của huyện Lạc Thủy, mở ra cơ hội cho sản phẩm nông nghiệp cam của huyện Lạc Thủy tiếp cận nhiều hơn đến thị trường để phát triển ổn định và bền vững.

Việc tổ chức đón nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cam của huyện Lạc Thủy, UBND huyện đã tổ chức Hội chợ Cam năm 2017 với 60 gian hàng trưng bày sản phẩm cam và các sản phẩm nông sản đặc trưng, các loại vật tư cần thiết phục vụ cho việc trồng, chăm sóc cam đại diện cùng sự tham gia của hàng trăm khách mời, đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia. Đây là cơ hội lớn để các trang trại, chủ nhà vườn trong huyện giới thiệu sản phẩm "Cam Lạc Thuỷ” đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, phục vụ cho việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phát triển sản xuất. Thông qua lễ công bố để nhân dân nhận thức được vai trò của Sở hữu trí tuệ trong sự nghiệp phát triển KT-XH, từ đó ý thức được việc quản lý, sử dụng, gìn giữ và bảo vệ thương hiệu của mình.

Để xây dựng, bảo vệ và phát huy giá trị của thương hiệu "Cam Lạc Thuỷ” trong thời gian tới, UBND huyện Lạc Thủy mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tư vấn của các bộ, ngành T.ư, UBND tỉnh, các sở, ngành, tổ chức hữu quan tạo điều kiện phối hợp giúp đỡ huyện quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, xây dựng thương hiệu Cam Lạc Thủy, khẳng định vị thế sản phẩm Cam Lạc Thủy đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước, tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Quách Tất Liêm
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy

Nhóm ý kiến: 

Mong muốn được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để mở rộng diện tích trồng cam 

Lạc Long là xã nằm trong quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi của huyện Lạc Thủy giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, diện tích cam của xã có 31 ha, giải quyết được nhiều việc làm và đem lại thu nhập khá cho người dân. Kế hoạch của xã đến năm 2020 chuyển toàn bộ diện tích nhận khoán trồng chè trước đây chuyển sang trồng cam và phát triển diện tích trồng cam lên 55 ha. Tuy nhiên, do diện tích đất của xã Lạc Long chủ yếu là đất đồi rừng, trước đây các hộ nhận khoán của nông, lâm trường để trồng chè và trồng PAM, giờ chuyển sang trồng cam phải thuê máy cải tạo đất. Theo quy hoạch có 15 ha cần cải tạo để chuyển sang trồng cam. Như vậy để đầu tư trồng cam sẽ mất khá nhiều chi phí. Do đó, các hộ trồng cam mong muốn được vay vốn, mức vay từ 100 triệu đồng/hộ trở lên với lãi suất ưu đãi quay vòng trong thời gian 3 năm đầu. Có như vậy, mới thuận lợi cho sản xuất hàng hoá tập trung theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, đặc biệt là phát triển vùng cam bền vững khi sản phẩm cam được bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

 

Nguyễn Ánh Ngọc 
(Chủ tịch UBND xã Lạc Long) 

Cần có đơn vị kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm 

Hiện nay, cam Lạc Thủy đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường nhưng việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm vẫn khiến người trồng cam lúng túng. Theo tôi nhận thấy, cùng với nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất và đảm bảo chất lượng tốt cho sản phẩm của mình, họ rất muốn đẩy mạnh việc giới thiệu sản phẩm và tiếp cận các thị trường mang tính bền vững cao nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu và tự lực từng hộ sản xuất riêng lẻ thì không thể làm được điều đó. Chính vì vậy, họ mong muốn được kết nối với các đơn vị có chức năng quảng bá và phân phối sản phẩm như doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã... để đưa sản phẩm của họ vào chuỗi các cửa hàng, siêu thị, chợ đầu mối nông sản... Các đơn vị này sẽ có vai trò kết nối cung – cầu tiêu thụ sản phẩm, sẽ là các nhân tố mới giúp thay đổi phương thức phân phối sản phẩm ra thị trường, hình thành và thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng sản phẩm có tính chuyên nghiệp, bền vững cao. Đó cũng chính là kỳ vọng lớn lao của người trồng cam Lạc Thủy khi đón nhận tin vui Cam Lạc Thủy được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

 

Bùi Ngọc Sơn

(Khuyến nông viên xã Cố Nghĩa) 

Tin tưởng lựa chọn Cam Lạc Thuỷ 

Là người chuyên đi buôn bán hoa quả cho các thị trường Ninh Bình, Hà Nội, 3 năm nay, tôi tin tưởng lựa chọn cam Lạc Thuỷ bởi chất lượng ngon, vị thơm, ngọt thanh, có thể sử dụng phổ biến trong mỗi gia đình hoặc đồ tráng miệng trong tiệc cưới, hội họp...

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại hoa quả, nhất là sản phẩm cam được bày bán không rõ nguồn gốc, chất lượng. Nhưng với sản phẩm cam Lạc Thuỷ, tôi bán buôn cũng như bán lẻ trong những năm qua đã được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Đặc biệt, năm nay cam Lạc Thuỷ có thương hiệu riêng, khi bán hàng tôi giới thiệu rõ nguồn gốc xuất xứ nên người tiêu dùng yên tâm khi lựa chọn cam Lạc Thuỷ. Mặt khác, giá cả cam Lạc Thuỷ cũng hợp lý, được khách hàng lựa chọn là quà biếu cho bạn bè các tỉnh xa. Đây vừa là cơ hội cho bạn bè được thưởng thức trái ngọt, vừa là quảng bá cho cam Lạc Thuỷ ngày càng phát triển. Từ đó, tôi có nhiều mối hàng hơn, từ đầu vụ đến giờ tôi đã thu mua và bán được hơn 4 tấn cam Lạc Thuỷ cho khách hàng ở thị trường Ninh Bình và Hà Nôi. Sắp tới tôi sẽ mở rộng bán ra các thị trường khác để giới thiệu sản phẩm cam Lạc Thuỷ đến với nhiều người hơn. Có thể nói, cam Lạc Thuỷ đã chiếm được lòng tin của khách hàng bởi sự tươi ngon và xuất xứ rõ ràng.

Chu Thị Thoa

(Tư thương huyện Mỹ Đức, Hà Nội)

\

Các tin khác


Sản lượng khai thác thủy sản đạt 2,34 nghìn tấn

(HBĐT) - Theo số liệu của Sở NN&PTNT, trong quý I/2018, tình hình phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh ổn định. Toàn tỉnh có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản 2,6 nghìn ha; có 4,05 nghìn lồng nuôi cá; 28 trang trại và HTX nuôi trồng thủy sản. Các huyện, thành phố có tổng sản lượng cá đạt 2,34 nghìn tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 1,96 nghìn tấn, còn lại là sản phẩm khai thác. Các cơ sở sản xuất được hơn 4 triệu con cá giống các loại.

Phân bổ 210 tỷ đồng khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn T.ư bổ sung có mục tiêu để khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các huyện, thành phố do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trung tuần tháng 10/2017 gây ra. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo phân bổ tổng nguồn vốn 210 tỷ đồng để các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện việc sửa chữa, khắc phục sự cố hư hỏng nặng tại các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, rào cản để thúc đẩy xuất khẩu

(HBĐT) - Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Quýt “hôi” mở lối thoát nghèo ở Miền Đồi

(HBĐT) - Trước đây, nhắc đến cây quýt "hôi” (hay còn gọi là quýt cổ - PV), người dân xã Miền Đồi (Lạc Sơn) nghĩ ngay đến những vỏ quýt thơm nức, vừa là gia vị trong ẩm thực, vừa là thuốc trị ho cho trẻ nhỏ. Còn giờ đây, với những giá trị kinh tế đem lại, quýt "hôi” đang mở lối cho hành trình xóa đói - giảm nghèo ở mảnh đất vùng cao này.

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận xóa nghèo

(HBĐT) - Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn tiên phong trên mọi mặt trận, trong những năm qua, các cấp Hội CCB huyện Lạc Thủy đã vận động hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Qua đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Quý I, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 794 tỷ đồng

(HBĐT) - Thực hiện công tác thu hút vốn đầu tư, trong quý I/2018, TP Hòa Bình đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu 11 công trình; phê duyệt hồ sơ mời thầu 1 gói thầu; phê duyệt kết quả đấu thầu 2 gói thầu; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật 2 công trình và thẩm định chủ trương đầu tư 6 công trình.