(HBĐT) - Siết chặt, tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật đối với các dự án nghỉ dưỡng, biệt thự, đô thị sinh thái, các dự án khoáng sản là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc về thực hiện các dự án, sử dụng đất liên quan đến khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn và dự án khai thác khoáng trên địa bàn huyện Lương Sơn đầu năm nay.


Thời gian qua, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử có đăng tải sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng đất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để làm khu du lịch sinh thái, Resort, xây dựng biệt thự nhà vườn, giao bán trái phép tại huyện Lương Sơn và việc khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Liên quan đến các nội dung này, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND huyện Lương Sơn rà soát các dự án báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, tính đến tháng 2/2018, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 21 dự án liên khu nghỉ dưỡng, Resort, nhà vườn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm: 9 dự án hạ tầng đô thị, nhà ở; 12 dự án khu nghỉ dưỡng, Resort, bất động sản. Trong đó có 13 dự án triển khai thực hiện với tổng diện tích trên 758 ha, có 06 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; 03 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 04 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng. Toàn huyện cũng có 8 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng quá 12 tháng không triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 51 dự án khai thác khoáng sản có giấy phép còn hiệu lực đang hoạt động. Tuy nhiên, tại một số nơi còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác không đúng thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ đã được phê duyệt và khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép; vẫn còn xảy ra nợ đọng thuế, phí và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc, ngày 5/3/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản số: 1152/TB-VPUBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra việc thực hiện các dự án, sử dụng đất liên quan đến khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn và dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lương Sơn.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang thị sát dự án đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn do Công ty Cổ phần ARCHIREENCO Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Theo đó, đối với các dự án khu nghỉ dưỡng Resort, đô thị sinh thái, biệt thực nhà vườn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lương Sơn và cơ quan liên quan rà soát các dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát, lập dự án nhưng chậm triển khai, không triển khai, đề xuất việc thu hồi, chấm dứt triển khai, trình UBND tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng và UBND huyện Lương Sơn, các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo về tình hình hoạt động, quản lý, triển khai đối với các dự án khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện Lương Sơn trình UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở: TN&MT, Tài chính và cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, quy trình xử lý các dự án đầu tư sau khi thu hồi dự án để xử lý dứt điểm, thu hút các dự án mới có nhu cầu đầu tư vào tỉnh Hòa Bình, báo cáo UBND tỉnh. Các nội dung trên báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2018.

UBND tỉnh giao UBND huyện Lương Sơn tổ chức kiểm tra đối với toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5 năm 2018. UBND huyện Lương Sơn chủ động tăng cường công tác QLNN về đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm, không để xảy ra tình trạng san lấp đất trái phép, xây dựng trái phép mới diễn ra hoặc diễn ra trong thời gian dài nhưng không được xử lý, xử lý không triệt để, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương, tạo dư luận xã hội xấu trong nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở TN&MT và UBND Lương Sơn rà soát các dự án, việc sử dụng đất đối với các dự án khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện Lương Sơn, đề xuất có hay không thực hiện thanh tra, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2018.


Dự án đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn do Công ty Cổ phần ARCHIREENCO Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Về hoạt động khai thác khoáng sản, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm tổ trưởng tổ công tác liên ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Thông báo Kết luận số 584/TB-VPUBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi việc với tổ công tác liên ngành do Sở Xây dựng làm tổ trưởng báo cáo về công tác an toàn trong khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. UBND huyện Lương Sơn nghiêm túc thực hiện văn bản số 584/TB-VPUBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tổ công tác liên ngành do Sở Xây dựng làm tổ trưởng; các sở, ngành báo cáo về công tác an toàn trong khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các doanh nghiệp có đề nghị điều chỉnh diện tích mỏ, tính lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đồng thời, tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 757/UBND-NNTN ngày 14 tháng 6 năm 2017 về việc giải quyết đề nghị của Hiệp hội khai thác đá tỉnh Hòa Bình, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 3 năm 2018. 


L.C


Các tin khác


Chăm lo lâu dài, thiết thực cho doanh nghiệp, không để đánh mất nguồn lực phát triển

(HBĐT) - Tại buổi gặp mặt doanh nghiệp xuân Mậu Tuất 2018, đưa ra cách tiếp cận mới, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như những vấn đề đặt ra cho cải cách môi trường kinh doanh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, các ngành cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chia sẻ, đồng hành, gắn bó, chăm lo, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lâu dài, tập trung cho sản xuất bền vững, không để đánh mất nguồn lực, cơ hội phát triển của tỉnh.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 502 tỷ đồng

(HBĐT) - Năm 2018, tỉnh ta đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước 3.325 tỷ đồng. Trong tháng 2, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 215 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 501,7 tỷ đồng, bằng 18% dự toán Thủ tướng Chính phủ và 15% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất, nhập khẩu đạt 7,5 tỷ đồng.

Dư nợ 15 chương trình tín dụng đạt trên 2.700 tỷ đồng

(HBĐT) - Hiện, NHCSXH tỉnh thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 2.703.557 triệu đồng với 105.461 khách hàng còn dư nợ, chủ yếu uỷ thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội.

Giao tăng 180 tỷ đồng vốn chính sách

(HBĐT) - Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh, đến đầu tháng 3, đơn vị được NHCSXH T.ư giao tăng trưởng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đợt 1 năm 2018 là 180 tỷ đồng cho 7 chương trình tín dụng chính sách.

Mít tinh hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018

(HBĐT) - Ngày 15/3, Sở Công Thương đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 với gần 150 đại biểu tham dự.

Kiểm tra các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 14/3, đoàn công tác của Sở NN&PTNT đã làm việc với UBND huyện Kỳ Sơn kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện.