(HBĐT) - Siết chặt, tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật đối với các dự án nghỉ dưỡng, biệt thự, đô thị sinh thái, các dự án khoáng sản là tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc về thực hiện các dự án, sử dụng đất liên quan đến khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn và dự án khai thác khoáng trên địa bàn huyện Lương Sơn đầu năm nay.


Thời gian qua, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử có đăng tải sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng đất, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để làm khu du lịch sinh thái, Resort, xây dựng biệt thự nhà vườn, giao bán trái phép tại huyện Lương Sơn và việc khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Liên quan đến các nội dung này, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND huyện Lương Sơn rà soát các dự án báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, tính đến tháng 2/2018, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 21 dự án liên khu nghỉ dưỡng, Resort, nhà vườn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm: 9 dự án hạ tầng đô thị, nhà ở; 12 dự án khu nghỉ dưỡng, Resort, bất động sản. Trong đó có 13 dự án triển khai thực hiện với tổng diện tích trên 758 ha, có 06 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; 03 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 04 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng. Toàn huyện cũng có 8 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng quá 12 tháng không triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Lương Sơn có 51 dự án khai thác khoáng sản có giấy phép còn hiệu lực đang hoạt động. Tuy nhiên, tại một số nơi còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác không đúng thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ đã được phê duyệt và khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép; vẫn còn xảy ra nợ đọng thuế, phí và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Sau khi kiểm tra thực địa và làm việc, ngày 5/3/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản số: 1152/TB-VPUBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra việc thực hiện các dự án, sử dụng đất liên quan đến khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn và dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lương Sơn.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang thị sát dự án đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn do Công ty Cổ phần ARCHIREENCO Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Theo đó, đối với các dự án khu nghỉ dưỡng Resort, đô thị sinh thái, biệt thực nhà vườn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lương Sơn và cơ quan liên quan rà soát các dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, chủ trương cho nghiên cứu, khảo sát, lập dự án nhưng chậm triển khai, không triển khai, đề xuất việc thu hồi, chấm dứt triển khai, trình UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng và UBND huyện Lương Sơn, các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo về tình hình hoạt động, quản lý, triển khai đối với các dự án khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện Lương Sơn trình UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở: TN&MT, Tài chính và cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, quy trình xử lý các dự án đầu tư sau khi thu hồi dự án để xử lý dứt điểm, thu hút các dự án mới có nhu cầu đầu tư vào tỉnh Hòa Bình, báo cáo UBND tỉnh. Các nội dung trên báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2018.

UBND tỉnh giao UBND huyện Lương Sơn tổ chức kiểm tra đối với toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5 năm 2018. UBND huyện Lương Sơn chủ động tăng cường công tác QLNN về đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm, không để xảy ra tình trạng san lấp đất trái phép, xây dựng trái phép mới diễn ra hoặc diễn ra trong thời gian dài nhưng không được xử lý, xử lý không triệt để, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương, tạo dư luận xã hội xấu trong nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở TN&MT và UBND Lương Sơn rà soát các dự án, việc sử dụng đất đối với các dự án khu nghỉ dưỡng, Resort, đô thị sinh thái, biệt thự nhà vườn trên địa bàn huyện Lương Sơn, đề xuất có hay không thực hiện thanh tra, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2018.


Dự án đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn do Công ty Cổ phần ARCHIREENCO Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Về hoạt động khai thác khoáng sản, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm tổ trưởng tổ công tác liên ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Thông báo Kết luận số 584/TB-VPUBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi việc với tổ công tác liên ngành do Sở Xây dựng làm tổ trưởng báo cáo về công tác an toàn trong khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. UBND huyện Lương Sơn nghiêm túc thực hiện văn bản số 584/TB-VPUBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tổ công tác liên ngành do Sở Xây dựng làm tổ trưởng; các sở, ngành báo cáo về công tác an toàn trong khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các doanh nghiệp có đề nghị điều chỉnh diện tích mỏ, tính lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đồng thời, tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 757/UBND-NNTN ngày 14 tháng 6 năm 2017 về việc giải quyết đề nghị của Hiệp hội khai thác đá tỉnh Hòa Bình, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng 3 năm 2018. 


L.C


Các tin khác


Xã Lỗ Sơn chuyển đổi thành công nhiều diện tích đất kém hiệu quả

(HBĐT) - Từ việc chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở trong phát triển KT-XH. Thời gian qua, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã chuyển đổi thành công nhiều diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 12 của Huyện uỷ về chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xã An Bình (Lạc thủy): Đa dạng mô hình kinh tế trang trại, gia trại chăn nuôi

(HBĐT) - Trong những năm qua, xã An Bình (Lạc Thủy) hình thành nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại cho thu nhập cao, ổn định. Các mô hình ngày càng mở rộng và phát triển, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, phát huy lợi thế địa phương, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

Doanh nghiệp khu công nghiệp giải quyết việc làm cho 16.700 lao động

(HBĐT) - Các khu công nghiệp của tỉnh hiện có 75 dự án đầu tư, trong đó có 22 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 438,9 triệu USD và 53 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 7.936,74 tỷ đồng. Hiện có 45 dự án đã đi vào hoạt động SX-KD.

Cao Dương ngày mới

(HBĐT) - Sau 6 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, hết năm 2017, xã Cao Dương (Lương Sơn) đã hoàn thành 19 tiêu chí. Đến với xã Cao Dương hôm nay, cảm nhận đầu tiên chính là sự khang trang, sạch đẹp của những tuyến đường bê tông nông thôn, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố, cơ sở hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục được cải thiện, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Huyện Kim Bôi phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Kim Bôi dần khởi sắc. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Sản xuất nông nghiệp có nhiều bứt phá với nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM.

Huyện Cao Phong: Huy động nguồn lực 244 tỷ đồng xây dựng NTM

(HBĐT) - Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia huyện Cao Phong, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt 244 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp 2.037 triệu đồng; ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép các chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư của doanh nghiệp; đóng góp của người dân 241.963 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Cao Phong không có công trình xây dựng cơ bản nào có nợ đọng.