(HBĐT) - Trong năm 2017, Agribank chi nhánh Hòa Bình đã bám sát chỉ đạo của NHNN và Agribank Việt Nam, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.


Agribank chi nhánh Hoà Bình triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn vốn cho vay.

Theo lãnh đạo Agribank Hoà Bình, tổng nguồn vốn đến ngày 31/12/2017 chưa bao gồm nguồn vốn uỷ thác đầu tư đạt 5.538 tỷ đồng, tăng 652 tỷ đồng (khoảng 13,3%) so với 31/12/2016. Trong đó, nguồn vốn nội tệ huy động đạt 5.372 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,7% trong tổng nguồn vốn, tăng 645 tỷ đồng, tăng 13,6% so với với 31/12/2016. Thị phần vốn huy động đạt 40,4%/tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh.

Tổng dư nợ tín dụng của Agribank Hoà Bình tính đến ngày 31/12/2017 đạt 8.750 tỷ đồng, tăng 1.348 tỷ đồng, tương đương 18,2% so với cuối năm 2016. Trong đó, dư nợ tín dụng nội tệ thông thường 8.625 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,6% trên tổng dư nợ, tăng 1.327 tỷ đồng (18,2%) so với 31/12/2016. Bên cạnh đó, dư nợ từ vốn các dự án uỷ thác đầu tư đạt 125 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,4% trên tổng dư nợ, tăng 21 tỷ đồng, tăng 20,2% so với 31/12/2016.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 8.265 tỷ đồng bao gồm khách hàng hộ gia đình, cá nhân 5.889 tỷ đồng; khách hàng doanh nghiệp đạt 2.376 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 94%/tổng dư nợ.

Thống kê theo dư nợ cho vay thuộc các thành phần kinh tế, Agribank Hoà Bình đã cho vay hộ gia đình và cá nhân đạt 6.150 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70,3% trong tổng dư nợ, tăng 1.269 tỷ đồng, tăng 26,7% so đầu năm với 61.789 khách hàng, chiếm 99,3% tổng số khách hàng tiền vay, tăng 4.032 khách hàng, tăng 7% so đầu năm.

Đối với cho vay doanh nghiệp đạt 2.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,7% trong tổng dư nợ, tăng 83 tỷ đồng, tăng 3,3% so đầu năm với 461 khách hàng, chiếm 0,7% tổng số khách hàng tiền vay, tăng 17 khách hàng, tăng 3,8% so đầu năm. Thống kê thị phần dư nợ của Agribank Hoà Bình trong năm đạt 46,8%/tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá về công tác đầu tư vốn năm 2017, đại diện Agribank Hoà Bình cho biết đã có sự thay đổi tích cực về cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế phù hợp với định hướng về chiến lược khách hàng của Agribank. ưu tiên vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá.

Đồng thời trong năm, Agribank Hoà Bình đã tích cực triển khai thực hiện, cương quyết hơn trong việc tìm nhiều biện pháp, phương án để giải quyết tình hình nợ xấu, tiềm ẩn nợ xấu... Thực hiện giao chỉ tiêu thu lãi tồn đọng, lãi dự thu dựa trên việc phân tích nợ của từng chi nhánh, từng cán bộ tín dụng, doanh nghiệp...

Song song với đó, chi nhánh tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức tại các tổ vay vốn, đẩy mạnh cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP qua các tổ chức hội, qua đó rà soát kiểm tra, đối chiếu việc trả nợ gốc, lãi của khách hàng phát hiện, ngăn chặn kịp thời nếu có các tiêu cực, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tuân thủ đúng quy trình và điều kiện cho vay.

Năm 2018, Agribank Hoà Bình phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn nội tệ tối thiểu 13% so với năm 2017. Trong đó, tiền gửi dân cư chiếm tối thiểu 85%. Dư nợ cho vay tăng trưởng tối thiểu 14,5% so với năm 2017. Tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tối thiểu 95%/ tổng dư nợ.

Đối với tăng trưởng tín dụng, theo lãnh đạo Agribank Hoà Bình, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của đơn vị, nhất là trong năm 2018. Theo đó, phấn đấu đảm bảo tăng trưởng tín dụng có hiệu quả gắn với đảm bảo chất lượng tín dụng. Cùng với đó, tìm kiếm các dự án có hiệu quả để đầu tư, chú trọng các dự án, phương án cho vay phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Duy trì ổn định quan hệ với các khách hàng hiện có, nỗ lực phát triển khách hàng mới.


                                                                                Hồng Trung

Các tin khác


Xã Lỗ Sơn chuyển đổi thành công nhiều diện tích đất kém hiệu quả

(HBĐT) - Từ việc chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở trong phát triển KT-XH. Thời gian qua, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã chuyển đổi thành công nhiều diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 12 của Huyện uỷ về chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xã An Bình (Lạc thủy): Đa dạng mô hình kinh tế trang trại, gia trại chăn nuôi

(HBĐT) - Trong những năm qua, xã An Bình (Lạc Thủy) hình thành nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại cho thu nhập cao, ổn định. Các mô hình ngày càng mở rộng và phát triển, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, phát huy lợi thế địa phương, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường.

Doanh nghiệp khu công nghiệp giải quyết việc làm cho 16.700 lao động

(HBĐT) - Các khu công nghiệp của tỉnh hiện có 75 dự án đầu tư, trong đó có 22 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 438,9 triệu USD và 53 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 7.936,74 tỷ đồng. Hiện có 45 dự án đã đi vào hoạt động SX-KD.

Cao Dương ngày mới

(HBĐT) - Sau 6 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, hết năm 2017, xã Cao Dương (Lương Sơn) đã hoàn thành 19 tiêu chí. Đến với xã Cao Dương hôm nay, cảm nhận đầu tiên chính là sự khang trang, sạch đẹp của những tuyến đường bê tông nông thôn, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố, cơ sở hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục được cải thiện, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Huyện Kim Bôi phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Kim Bôi dần khởi sắc. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Sản xuất nông nghiệp có nhiều bứt phá với nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM.

Huyện Cao Phong: Huy động nguồn lực 244 tỷ đồng xây dựng NTM

(HBĐT) - Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia huyện Cao Phong, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt 244 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp 2.037 triệu đồng; ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép các chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư của doanh nghiệp; đóng góp của người dân 241.963 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện Cao Phong không có công trình xây dựng cơ bản nào có nợ đọng.