* 303 hộ dư nợ chương trình cho vay theo Quyết định số 2085
 
Theo NHCSXH tỉnh, thực hiện chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 2085/2016, doanh số cho vay từ đầu năm đạt 9.720 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt 60 triệu đồng; đưa tổng dư nợ chương trình này đạt 9.660 triệu đồng với 303 hộ ở 10 huyện còn dư nợ.
 
Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ vay vốn đã đầu tư vào phát triển sản xuất: trồng rừng, chăn nuôi, xây dựng công trình nước sinh hoạt... từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây là chương trình mới triển khai nên số hộ vay vốn còn ít, dư nợ chưa cao, trong thời gian tới, NHCSXH tiếp tục tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi và cho vay đúng đối tượng thụ hưởng.
 
* Huyện Kim Bôi: Dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 370 tỷ đồng
 
Theo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kim Bôi, đến hết tháng 6, doanh số cho vay trên địa bàn huyện đạt trên 67 tỷ đồng với 2.689 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt trên 47 tỷ đồng. Hiện, huyện Kim Bôi thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt trên 370 tỷ đồng với 14.715 hộ còn dư nợ.
 
Về cơ cấu tín dụng gồm dư nợ cho vay ngắn hạn trên 3, 9 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung hạn trên 312 tỷ đồng, dư nợ cho vay dài hạn trên 54 tỷ đồng. Về chất lượng tín dụng nợ quá hạn 95 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,025% tổng dư nợ. Hoạt động tín dụng chính sách chủ yếu uỷ thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội. Toàn huyện có 394 tổ tiết kiệm và vay vốn, bình quân mỗi xã có 14 tổ vay vốn, quản lý dư nợ bình quân 882 triệu đồng /tổ, 100% tổ huy động tiết kiệm.
 
                                                                                                Đ.T

 


Các tin khác


Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

(HBĐT) - Ngày 24/9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chương trình cho vay sản xuất, kinh doanh trợ lực cho người dân

(HBĐT) - Những năm qua, với nhiều chương trình thiết thực, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác, đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần với người dân, kịp thời giúp hộ nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách có vốn đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững. Trong đó phải kể đến chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh (SX-KD) tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg thực sự là đòn bẩy giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tín dụng chính sách nâng cao đời sống người dân thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Thời gian qua, NHCSXH TP Hòa Bình phối hợp với chính quyền, các hội, đoàn thể trên địa bàn triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần nâng cao đời sống người dân, đồng thời đẩy lùi tình trạng tín dụng đen ở nông thôn. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp các hộ chính sách trên địa bàn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh (SX -KD), xây dựng nhà ở, học tập… góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở địa phương.

7.789 hộ còn dư nợ tín dụng chính sách

(HBĐT) - Theo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lạc Thuỷ, ngay từ đầu năm, đơn vị đã bám sát các nghị quyết của Huyện uỷ, kế hoạch phát triển KT-XH của UBND huyện và các nghị quyết của Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Hiện, đơn vị thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách.

Dư nợ tín dụng đạt trên 126 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kỳ Sơn, đến hết tháng 8, doanh số cho vay đạt gần 23 tỷ đồng với 1.018 lượt khách hàng vay vốn, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 126 tỷ đồng với 4.981 khách hàng còn dư nợ.

Dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở đạt trên 89 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo NHCSXH tỉnh, thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến hết tháng 8, doanh số cho vay đạt 26,3 tỷ đồng, cho 1.052 lượt hộ nghèo khó khăn về nhà ở vay vốn đầu tư xây mới và sửa chữa nhà ở. Đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở đạt trên 89 tỷ đồng với 3.577 hộ còn dư nợ.