(HBĐT) - Đó là định hướng quan trọng giúp ngành NN&PTNT triển khai hiệu quả hoạt động khuyến nông trong suốt 25 năm qua (1993 – 2018), đồng thời cũng là chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh khi phê duyệt Đề án "Khuyến nông trọng điểm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020”.


Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn nông dân xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) cách phối trộn thức ăn thô xanh để nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm tại địa phương.Ảnh: p.v

Theo đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT: Trong bối cảnh khát vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thì việc xác định rõ các trọng điểm để ưu tiên đầu tư sẽ giúp chúng ta tập trung nguồn lực hơn, từ đó gia tăng hiệu quả các hoạt động, góp phần đắc lực thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu ngành NN&PTNT.

Cụ thể, với tổng kinh phí thực hiện Đề án Khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 200 tỷ đồng (bình quân 40 tỷ đồng/năm), Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo trúng các chương trình, dự án cần ưu tiên để có thể biến nguồn lực đầu tư thành cú huých đáng kể trong từng lĩnh vực sản xuất. Theo đó, trong lĩnh vực trồng trọt có 5 chương trình được ưu tiên nguồn lực đầu tư, gồm phát triển sản xuất cây ăn quả có múi; phát triển sản xuất rau an toàn; cải tạo vườn tạp; nâng cao chất lượng sản xuất mía ăn tươi; sản xuất giống cây trồng hàng năm chủ lực. Trong lĩnh vực chăn nuôi, có 3 dự án ưu tiên là phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa gắn với xây dựng thương hiệu; phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ theo hướng thâm canh và phát triển nuôi ong. Trong lĩnh vực thủy sản, dự án ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản tại các thủy vực và hồ chứa. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, chương trình khuyến nông trọng điểm sẽ tập trung vào việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình kỹ thuật và sản xuất, kinh doanh để phát triển trồng rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ. Như vậy, với nguồn lực đầu tư còn hạn chế, các hoạt động khuyến nông trong khuôn khổ Đề án khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 đã và sẽ được triển khai đúng trọng tâm, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực.

Nhìn lại quá trình 25 năm hoạt động của hệ thống khuyến nông có thể thấy: Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và chương trình ưu tiên cũng chính là "kim chỉ nam” hữu hiệu giúp hệ thống khuyến nông của tỉnh hoạt động hiệu quả trong bối cảnh có nhiều thách thức về nguồn lực. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cùng với nỗ lực kiện toàn hệ thống từ cấp tỉnh đến cơ sở, mạng lưới khuyến nông rộng khắp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến nông. Một là, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất, trực tiếp bằng các dịch vụ khuyến nông hoặc thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền để hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp. Hai là, xây dựng các mô hình khuyến nông để chuyển giao tiến bộ KHKT, thúc đẩy phát triển sản xuất. Ba là, triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ và nông dân.

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, từ khi thành lập đến nay, toàn hệ thống khuyến nông đã xây dựng được trên 2.000 điểm trình diễn tiến bộ kỹ thuật với trên 7 vạn lượt hộ tham gia; tổ chức trên 15.000 lớp đào tạo, tập huấn cho gần 40 vạn lượt cán bộ và nông dân; tổ chức trên 700 cuộc thăm quan, hội thảo với trên 1 vạn người tham dự; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng với hàng vạn ấn phẩm báo chí, tờ rơi, sách mỏng, lồng ghép tuyên truyền qua các hội thi, hội nghị…

Từ nay đến năm 2020, hệ thống tiếp tục tăng cường các hoạt động trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm và chương trình ưu tiên trong Đề án khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020. Dự kiến trong 5 năm sẽ xây dựng khoảng 700 mô hình trình diễn, thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho 15.000hộ nông dân về các nội dung ưu tiên trong tái cơ cấu ngành. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 10.000 nông dân được đào tạo nghề, 20.000 nông dân được huấn luyện tay nghề theo phương pháp lớp học hiện trường, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề nông nghiệp đạt 55%... Đây chính là mục tiêu quan trọng hàng đầu để thông qua đó, hệ thống khuyến nông tiếp tục đóng góp hiệu quả vào việc tạo ra lớp nông dân mới điển hình, hướng tới thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thu Trang


Các tin khác


Đảng bộ xã Nật Sơn tập trung sức lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

(HBĐT) - Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Nật Sơn (Kim Bôi) luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhân rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sachi xen nghệ đỏ

(HBĐT) - Theo đồng chí Phạm Huyền Liễu, Trưởng trạm KN - KL huyện Kỳ Sơn, trồng cây dược liệu (sachi xen nghệ đỏ) so sánh với các cây trồng phổ biến tại địa phương thì cho thu nhập năm thứ nhất tăng hơn 2 - 7 lần, năm thứ 2 trở đi tăng 8 - 20 lần. Ngoài ra, giúp hình thành những vùng chuyên canh sản xuất tập trung. Liên kết sản xuất - tiêu thụ sachi xen nghệ đỏ được huyện triển khai năm 2017 - 2018 đã cho thấy hiệu quả đó, đồng thời làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn.

Nơi chắp cánh cho nhà nông

(HBĐT) - Trong những năm qua, trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh không ngừng nỗ lực, thông qua công tác dạy nghề, tìm hướng tiêu thụ sản phẩm nơi nâng đỡ, "chắp cánh” cho nông sản địa phương.

Chuyển đổi trên 2.500 ha đất lúa sang các cây trồng khác

(HBĐT) - Theo số liệu báo cáo của Sở NN&PTNT, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, trong năm nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được trên 2.500 ha đất lúa sang các cây trồng khác.

Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 2.480 tỉ đồng

(HBĐT) - Đến hết tháng 10, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 2.480 tỉ đồng, đạt 92% dự toán Chính phủ giao, đạt 77% dự toán HĐND tỉnh giao, so với cùng kỳ năm 2017 đạt 104%. Trong đó, thu từ thuế và phí (trừ tiền sử dụng đất) thực hiện 2.272,2 tỉ đồng, đạt 91% dự toán pháp lệnh, đạt 84% nghị quyết HĐND tỉnh giao, đạt 102% so với cùng kỳ năm 2017; thu tiền sử dụng đất 207,8 tỉ đồng, đạt 104% dự toán pháp lệnh, đạt 42% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 128% so với cùng kỳ năm 2017.

Đánh thức tiềm năng “gà Lạc Thủy”

(HBĐT) - Là địa phương có khí hậu mát mẻ, diện tích vườn đồi lớn, đây được xem là địa thế "vàng” để huyện Lạc Thủy phát triển chăn nuôi gà. Để đánh thức tiềm năng, gây dựng thương hiệu cho gà Lạc Thủy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển đầu đàn, mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi theo quy trình nhằm tạo sản phẩm gà thịt thơm ngon, uy tín, chất lượng.