(HBĐT) - Giai đoạn 2015 – 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực nông nghiệp huyện Kim Bôi có bước phát triển vượt bậc. Sản xuất nông nghiệp hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung; xây dựng các mô hình theo chuỗi liên kết sản xuất có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã. Bên cạnh đó, huyện xác định được một số cây trồng chủ lực là cây ăn quả như cam, quýt, nhãn và chăn nuôi đại gia súc. Từ đó, nông dân hăng hái thi đua sản xuất để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Người dân xã Hùng Sơn (Kim Bôi) phát triển chăn nuôi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Để phong trào thi đua phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn có sức lan tỏa, huyện tăng cường tuyên truyền tới người dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung cần thực hiện. UBND huyện chỉ đạo mỗi xã, thị trấn trên cơ sở thế mạnh của địa phương xác định cây trồng, vật nuôi chủ lực, có những giải pháp để phát triển bền vững; liên kết, ứng dụng KH–KT vào sản xuất nông nghiệp; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến...

 Trong 5 năm, diện tích đất gieo trồng của huyện bình quân hàng năm đạt 16.495 ha, trong đó, diện tích cây ăn quả có múi phát triển vượt bậc (năm 2015 đạt trên 1.237 ha, đến năm 2019 đạt 2.275 ha, tăng 1.038 ha); tổng giá trị ngành trồng trọt đạt 1.085 tỷ đồng, chiếm 66,81% trong cơ cấu nông nghiệp; năm 2019, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 47.467 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 409 kg. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 14,38 triệu đồng, đến năm 2019 tăng lên 32,6 triệu đồng.

Nhiều nội dung có tính chiến lược lâu dài, mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao được triển khai như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại; xây dựng nhiều cánh đồng đạt giá trị cao; áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới... Từ đó, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, khoa học công nghệ được chuyển giao, áp dụng vào sản xuất.

 Phong trào thi đua xây dựng NTM tiếp tục triển khai sâu rộng gắn với thực hiện các nội dung, tiêu chí quốc gia về xã NTM. Năm 2019, mức độ hoàn thành các tiêu chí NTM đạt bình quân 14,7 tiêu chí/xã, có 10 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

 Qua phong trào thi đua phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH của huyện như: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy (xã Xuân Thủy), nông trại hữu cơ Linh Dũng (xã Vĩnh Tiến); các hộ gia đình: Bùi Văn Chiến, xóm Hồi, xã Bắc Sơn; Bùi Văn Quyết, thôn Nước Ruộng, xã Nam Thượng; Bùi Đức Chỉnh, thôn Sào Bắc, xã Sào Báy; Bùi Văn Hoạt, thôn Vố, xã Kim Bôi...

 Đồng chí Bùi Quang Hợp, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Phong trào thi đua phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực sự đi vào đời sống, tạo khí thế mới, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát huy tác dụng tích cực, giúp nông dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là lạm phát, suy giảm kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn đổi mới.


Thu Thủy


Các tin khác


8 tháng, 219 doanh nghiệp thành lập mới

(HBĐT) - Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các huyện, thành phố chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế. Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh có 35 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 300 tỷ đồng.

Huy động trên 1.000 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, tham gia thực hiện một số tiêu chí về xây dựng NTM, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chú trọng thực hiện các nội dung huấn luyện kết hợp với "dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng các công trình NTM.

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) đã phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua (PTTÐ) yêu nước sôi nổi, thiết thực.

Dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 12B đi quốc lộ 1 góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương

(HBĐT) - Dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và quốc lộ (QL) 12B đi QL 1 đã cơ bản hoàn thành, góp phần phát triển KT-XH huyện Lạc Sơn, Yên Thuỷ cùng các địa phương khác. Tính đến nay, đã giải ngân dự án được 234,119 tỷ đồng, đạt 93,64%, giá trị còn lại phải giải ngân khoảng 15,88 tỷ đồng liên quan đến dự phòng và điều chỉnh về tài chính.

Quyết định chủ trương đầu tư cho 32 dự án

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã sát sao chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nhờ vậy, hoạt động xúc tiến đầu tư đạt được kết quả nhất định.

Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa

5 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với hơn 7.557 ha cam sành, 8.588 ha chè, 4.565 ha lạc, 4.012 ha bưởi ... Tỉnh cũng huy động các nguồn lực để hỗ trợ giống, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập giúp người dân không chỉ giảm nghèo mà tiến tới làm giàu trên đồng đất quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục