(HBĐT) - Với 10 dự án, 36 tiểu dự án, Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025 đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững cho bà con vùng ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh.


Lồng ghép từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp cơ sở vật chất nhiều trường học trong tỉnh được đầu tư nâng cấp. (Ảnh tại trường mầm non xã Mỹ Hoà, Kim Bôi). 

Triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS& MN giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2030, tháng 12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3043/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS& MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, đề án được triển khai thực hiện 10 dự án thành phần với kinh phí 9.693,875 tỷ đồng. 

Thực hiện Đề án, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của T.Ư, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; thành lập tổ giúp việc thực hiện chương trình. Ban chỉ đạo đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn làm cơ sở quan trọng để tổ chức triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN từng năm và cho cả giai đoạn 2021-2025.

Theo đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, để lập kế hoạch và giao kế hoạch thực hiện đề án, Ban Dân tộc tỉnh đã hướng dẫn các địa phương căn cứ vào nhu cầu thực tế về phát triển KT-XH, quy hoạch nông thôn mới để tiến hành lập danh mục các công trình từ thôn, xóm do cộng đồng đề xuất thông qua HĐND cấp xã gửi UBND huyện, thành phố tổng hợp và thẩm định trình HĐND cấp huyện cho ý kiến, gửi cơ quan thường trực (Ban Dân tộc) tổng hợp, thẩm định, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, dự kiến phân bổ kế hoạch vốn để báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phân bổ ngân sách hàng năm. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước, danh mục dự án đầu tư hàng năm thực hiện Chương trình.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, các đơn vị, UBND các huyện, thành phố đề xuất gửi cơ quan thường trực Chương trình tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phương án phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thường trực Chương trình hoàn chỉnh phương án, tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

Đến nay, chương trình đã giải ngân được 71.353 triệu đồng, đạt 5,76% tổng vốn kế hoạch giao (bao gồm kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023), trong đó, vốn đầu tư đã giải ngân được 28.672 triệu đồng, vốn sự nghiệp giải ngân được 42.681 triệu đồng. Từ nguồn vốn đã đầu tư nhiều dự án thuộc các lĩnh vực nước sạch, y tế, giáo dục, giao thông nông thôn, thủy lợi tại các xã vùng DTTS với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Nhờ đó, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn vùng ĐBDTTS trên địa bàn tỉnh, nhất là về hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt, thiết chế văn hóa cơ sở… 

Xác định Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng ĐBDTTS& MN có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT - XH địa phương, trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình; hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục đầu tư và giải ngân nguồn vốn thực hiện. Tổ chức rà soát, tham mưu sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến vùng ĐBDTTS&MN, chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của chương trình...

Đinh Hòa


Các tin khác


Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động “tín dụng đen”

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh vừa ký ban hành Công văn số 1694/UBND-NVK, ngày 28/9/2023 chỉ đạo việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động "tín dụng đen” (TDĐ).

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN), những tháng cuối năm 2023, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh (SXKD), đẩy nhanh giải quyết các thủ tục về đấu giá quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp đón xu hướng mới

Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hậu quả nặng nề đối với cuộc sống con người trong quy mô toàn cầu. Cùng đó, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến người tiêu dùng suy nghĩ và lựa chọn nhiều hơn về sống xanh, lối sống bền vững.

Xăng giảm giá mạnh, có loại giảm gần 1.000 đồng/lít

Sau chuỗi ngày tăng giá, từ 15 giờ ngày 2/10, xăng giảm giá mạnh theo xu hướng thế giới, xăng RON95 giảm 906 đồng/lít, xuống mức 24.842 đồng/lít.

Thành phố Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4905/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục