(HBĐT) - Trong năm 2018, các cơ quan Thanh tra trên toàn tỉnh đã triển khai 147 cuộc thanh tra hành chính. Trong đó có 13 cuộc thanh tra đột xuất.

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài chính; điều hành và sử dụng ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp trong quản lý Nhà nước, quản lý KT-XH, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết KN-TC. Qua đó, đã ban hành 145 kết luận thanh tra, số tiền sai phạm được phát hiện trên 16.982 triệu đồng; kiến nghị và quyết định thu hồi trên 4.154 triệu đồng; yêu cầu giảm trừ khi thanh toán trên 9.377 triệu đồng; yêu cầu thi công lại, thi công bổ sung theo đúng thiết kế giá trị trên 1.406 triệu đồng; xử lý khác trên 2.042 triệu đồng; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 260 tập thể và 454 cá nhân, xử lý kỷ luật đối với 4 cá nhân. Đề nghị chuyển hồ sơ thanh tra quản lý, sử dụng tiền ngân sách xã giai đoạn 2013-2016 của UBND xã Phú Cường sang cơ quan điều tra Công an huyện Tân Lạc để làm rõ một số nội dung và xác minh, điều tra, kết luận theo quy định.

Cũng trong năm 2018, các cơ quan Thanh tra đã tiến hành 52 cuộc thanh tra và 226 cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với 1.280 tổ chức và 8.056 cá nhân về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành. Qua đó, phát hiện 348 tổ chức, 870 cá nhân vi phạm; lập 1.218 biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 345 tổ chức, 861 cá nhân với số tiền 8.602,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 214 trường hợp; tịch thu 18,713 m3 gỗ các loại, 2 xe máy, 3 cưa xăng, 329 đầu sách; đề xuất UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đơn vị và cá nhân số tiền 630 triệu đồng.


                                                                               Đ.P


Các tin khác

Không có hình ảnh

Huyện Lạc Sơn tổ chức 80 cuộc tuyên truyền pháp luật

(HBĐT) - Năm 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Lạc Sơn được đẩy mạnh. Huyện kịp thời triển khai các văn bản luật có hiệu lực năm 2018 đến nhân dân; triển khai đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”.

Nữ nhà báo nhận tiền "chạy" gỡ bài: Viện KSND TP.Cần Thơ kháng nghị tội danh

Liên quan đến vụ nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển nhận tiền 'chạy' gỡ bài, Viện trưởng Viện KSND TP.Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm của TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ). Viện trưởng Viện KSND TP.Cần Thơ vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình sự sơ thẩm số 16/2019/HSST ngày 11.1.2019 của TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) liên quan đến vụ nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển nhận tiền "chạy" gỡ bài.

Quy định về tự kiểm tra pháp luật của doanh nghiệp

Bạn Nguyễn Xuân Anh (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc tự kiểm tra pháp luật của doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(HBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/ 2003 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cán bộ và nhân dân; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo công tác PBGDPL như: Các kế hoạch về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

TP Hòa Bình trang bị kiến thức pháp luật cho nhân dân

(HBĐT) - Năm 2018, TP Hòa Bình tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Thành phố đã tổ chức 6 hội nghị triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” cho 483 lượt người. Các phường, xã thực hiện 117 hội nghị tuyên truyền với 12.356 lượt người tham dự; phát hành 3.900 tờ rơi, tờ gấp và các tài liệu tuyên truyền tới nhân dân.

Huyện Lương Sơn: Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 89%

(HBĐT) - Năm 2018, công tác tiếp công dân được huyện Lương Sơn duy trì thực hiện, bố trí, phân công cán bộ trực, đảm bảo ANTT ổn định tại các buổi tiếp dân. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN-TC.