Nhớ xưa, đất nước cảnh nhà tan

 Xâm lăng dày xéo cực dã man

 Giết người, cướp của gieo tang tóc

 Gây nên bao đau khổ điêu tàn.

 

Chí căm thù sôi sục lòng dân

 Đảng gọi toàn dân quyết đấu tranh

 Mã tấu, tầm vông, cây súng kíp

 Trẻ già, trai gái dậy đồng hành.

 

Dũng cảm, ngoan cường thế chiến công

 Sẵn sàng chờ lệnh hô: Xung phong

 Đánh đuổi giặc thù giành chiến thắng

 Hoa tháng tám nở rực trời hồng.

 

Cách mạng mùa thu đã thành công

 Nhân dân như cờ mở trong lòng

 Xua tan cảnh mây mù tăm tối

 Trang sử nước Nam nét tươi hồng.

 

                                                Hoàng Hữu Phàn

 

Các tin khác

Không có hình ảnh