Dân ta tự hào có Đại tướng

 

Tài ba, thao lược lại nhân văn

 

Đánh trận nào dù lớn hay nhỏ

 

Cũng đề cao phẩm giá chữ tâm.

 

Chiến dịch Điện Biên ghi dấu ấn

 

"Chắc đánh, chắc thắng” mới tiến công

 

56 ngày đêm ta giải phóng

 

Điện Biên anh hùng vang dội năm châu.

 

Miền Nam kiên cường trong chiến đấu

 

"Thần tốc... táo bạo...” tổng tiến công

 

Cả nước dốc lòng cho tiền tuyến

 

Xuân 75 thống nhất giang sơn.

 

Những trận đánh quân ta thắng lớn

 

Anh Văn (*) trăn trở nghĩ đến dân

 

Chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận

 

Lặng lẽ một mình anh khóc thầm.

 

Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của dân

 

Một thiên tài, vĩ nhân, kiệt xuất

 

Sự nghiệp lớn lao đã vào sử sách

 

Tiếng thơm còn mãi với thời gian.

 

(*) Anh Văn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

 

 

Trần Quang Thạch

Các tin khác