Nước pha loãng nắng
Bóng núi viền quanh
Chiều man mác gió
Mặt hồ mông mênh
Mây hôn ngấn nước
Hay nước hôn mây
Mà trời ửng sáng
Mà hồ sóng lay?
Nắng ơi gỡ gió
Cho thuyền rẽ mây
Núi đừng sóng sánh
Hồ đong trời đầy
Mênh mang hồ mây
Bồng bềnh sương khói
Chiều nghiêng bóng núi
Thuyền bay lên trời.
Hữu Thông

 


Các tin khác