Võ Đại tướng năm xưa

Có 34 chiến sỹ

Mà dũng cảm phi thường

Trận Phai Khắt, Nà Ngần

Phá tan đồn lính giặc

Địch bó tay chịu hàng

Trận đầu tiên thắng lợi

Vang dội miền Đông Bắc

Được Bác Hồ ngợi khen

Một đội quân non trẻ

Đã chiến đầu ngoan cường

Vì nước, vì nhân dân

Vị tướng thần năm xưa

Phát huy chiến công đầu

Dựng xây quân đội mạnh

Đánh thắng nhiều chiến dịch

Như biên giới Đông Khê

Như Hòa Bình, Mộc Châu

Và Điện Biên toàn thắng

Mùa xuân năm 75

Đại thắng lợi tưng bừng

Vang lừng cả năm châu

Nước nhà vui thống nhất

Vị tướng thần năm xưa

Người anh cả toàn quân

Làm nên bao chiến tích

Được quân mến, dân yêu.


                             Mai Đại Xá


Các tin khác