Xưa ai xôi nếp chiều sương hát

Ta về Mường Hịch nhớ chơi vơi

Câu thơ Tây Tiến cụ già khắp

Guồng nước còn quay nỗi vơi đầy.

Vắng đâu hết rồi bóng cổ thụ

Suối Xia phơi trắng cuội tròn vo

Điệu hò bè mảng đi xống chụ

Vỗ ngân nga lòng suối đến giờ.

Mường Hịch ngập vàng đồng xôi nếp

Khói lam du lịch thơi thả rừng

Em gái Thái cười duyên như múa

Lời mời chào thành câu hát thương.

Ly rượu người đi, người ở lại

Người muốn ở lại, kẻ muốn theo

Dùng dắng nắng trưa ngời lên mắt

Suối Xia sỏi đá nước chẳng nghèo.

Đất xưa người mới hòa muôn nỗi

Nhâm nhi Mường Hịch một thoáng ngày

Lòng bén rễ như chàng ở rể

Đất quê mình khéo ngọt xanh cây.

Lò Cao Nhum

(Bản Lác, xã Chiềng Châu, Mai Châu)

Các tin khác