Phát huy trí tuệ gái - trai

Có Đảng dẫn lối tương lai sáng ngời

Thanh niên khởi nghiệp - xây đời

Xung phong tình nguyện về nơi xã - phường

Tiến lên tuổi trẻ đất Mường

Đi xây dựng mới quê hương đẹp giàu

Sáng tạo, cải tiến đi đầu

Đưa khoa học đến vùng sâu tỉnh nhà

Hãy mang trí tuệ tài ba

Đem "xuân” về bản sắc hoa muôn màu

Đảng gọi bất cứ đi đâu?

Sẵn sàng nhanh chóng ta mau lên đường

Gặp khó vượt khó coi thường

Xứng danh tuổi trẻ đất Mường quê ta

Biết bao thành tích lập ra

Dâng ngày thành lập Đoàn ta vui mừng.

Mai Đại Xá

Các tin khác