Ngày Bác Hồ về nước 
Người ở lán Nà Lưa 
ở trong hang Pắc Bó 
làm việc đến tận khuya 
Đặt tên suối Lênin 
cùng với núi Các Mác 
Bác dẫn đường, chỉ lối 
dân tộc trọn niềm tin 
Về Ba Đình lịch sử 
Bác ở ngôi nhà sàn 
bàn, ghế, giường… đơn giản 
thương đồng bào miền Nam 
Thăm nhân dân, bộ đội 
Bác mặc bộ ka ki 
Người dùng đôi dép lốp 
đến tận ngày ra đi 
Bữa cơm quê đồng nội 
dưa, đậu phụ, cá kho 
bát canh cua rau muống 
nhớ điệu ví, câu hò 
Dân tộc ta tự hào 
Đất nước mình có Bác 
đời vì dân, vì nước 

Trần Quang Thạch

Các tin khác