(HBĐT) -  "Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV)” - Đó là nội dung đã được nhấn mạnh trong Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05, trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên
 Khối Các cơ quan tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.


Nhìn lại 5 năm (2016 - 2021) thực hiện Chỉ thị số 05, Bộ Chính trị đánh giá: Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và CB, ĐV. Những kết quả đạt được là nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 còn bộc lộ một số hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH, cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, tập trung thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, nhiệm vụ hàng đầu được xác định là tiếp tục nâng cao nhận thức cho CB, ĐV về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021, tỉnh đã tổ chức triển khai 91 điểm cầu tiếp sóng trực tuyến của hội nghị, gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh, 17 điểm cầu cấp huyện, 73 điểm cầu cấp xã, tổng số trên 3.500 đại biểu tham dự. Sau hội nghị quán triệt, nội dung chuyên đề sẽ được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể Nhân dân.

Khởi động nhiệm kỳ mới, chuyên đề toàn khóa đồng thời cũng là chuyên đề năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, có 3 nội dung cần tập trung thực hiện tốt, gồm: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của CB, ĐV. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính quyền cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác, vận dụng phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu. Đặc biệt, cần thực hiện đồng bộ giữa "xây” và "chống”, trong đó, "xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; "xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên CB, ĐV, Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; "chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bằng cách đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
Các đại biểu tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới.

Khánh An

Các tin khác


Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - cội nguồn cách mạng, nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, ghi nhớ lời dạy của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Mai Châu nêu gương học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Nêu cao tinh thần tự giác nêu gương, giải quyết hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao là cách học và làm theo Bác từ nhiều năm nay của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở Đảng bộ huyện Mai Châu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Hòa Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Lần đầu tiên, Bác về thăm đồn điền Chi Nê, xã Cố Nghĩa, nay là xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) ngày 21/2/1947. Lần thứ 2, Bác Hồ thăm trường Hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc, Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình) ngày 19/10/1958. Lần thứ 3, Bác Hồ thăm và làm việc tại trường Thanh niên lao động (TNLĐ) XHCN ngày 17/8/1962.

Ngành y tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi về huyện Yên Thủy. Mới đầu hè mà trời đã khá oi bức, thời điểm này cũng là giai đoạn chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Huyện được phân bổ 1.200 liều vắc xin Moderna (liều 0,25 ml). Ngay trong ngày đầu tiên, huyện đã triển khai tiêm được 1.178 liều theo phương châm "hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định”. Hơn 2 năm vật lộn trong cuộc chiến chống Covid-19, cán bộ y tế tuyến cơ sở của huyện Yên Thủy cũng như toàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần y đức, khắc sâu lời Bác dạy "Lương y như từ mẫu”, tận tụy với công cuộc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. 

Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học-thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để đẩy mạnh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Xã Vĩnh Đồng khắc sâu lời Bác dạy

(HBĐT) - Trong thư gửi các cụ phụ lão xã Vĩnh Đồng, châu Lương Sơn (nay là huyện Kim Bôi) tháng 5/1948, Bác căn dặn "Tôi mong rằng các cụ sẽ cố gắng đốc thúc con cháu hăng hái tham gia cuộc thi đua ái quốc, làm cho mọi người đủ ăn đủ mặc”. Khắc sâu lời Bác dạy, từ kháng chiến chống Pháp cho đến kháng chiến chống Mỹ và hòa bình lập lại, xây dựng đất nước phát triển hôm nay, Nhân dân xã Vĩnh Đồng không ngừng hăng hái thi đua, lao động sản xuất. Cánh đồng Mường Chanh, trung tâm xã Vĩnh Đồng luôn là vựa lúa có năng suất cao nhất tỉnh. Đến thăm Vĩnh Đồng những ngày tháng 5 nhớ Bác, trước mắt chúng tôi là xanh ngắt bãi bí, nương ngô trù phú. Bức thư Bác gửi cho các cụ phụ lão được lớp lớp thế hệ người dân Vĩnh Đồng nâng niu, gìn giữ như một bảo vật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục