(HBĐT) - Qua 4 tuần phát động và triển khai, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nhanh nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.


Ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị chủ công trong xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc thi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia tìm hiểu. Huyện Yên Thủy là địa phương tổ chức tốt công tác triển khai cuộc thi. Đồng chí Quách Hương Lam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thủy cho biết: Ngay sau khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch triển khai cuộc thi, huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn Đảng bộ huyện tham gia cuộc thi, đồng thời cử cán bộ chuyên môn theo dõi, đôn đốc. Qua các tuần triển khai, ngày càng có đông đảo cán bộ và Nhân dân hưởng ứng cuộc thi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể thi đua học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Anh Lò Minh Đông, sinh năm 1996 làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ số HSC (TP Hòa Bình) cho biết: Cùng với tôi, nhiều người ở trong công ty và người thân cũng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bác Hồ. Thời gian đi học trước đây và qua sách báo, tôi đã tìm hiểu về Bác Hồ - vị Cha già kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, có những phẩm chất cao quý, giản dị, tư tưởng lớn, khát vọng lớn lao, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc...

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp cán   bộ, đảng viên và Nhân dân nhận   thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo    tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05, ngày 15/5/ 2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/ 2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 16/9/ 2021 của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Thông qua cuộc thi, tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác; nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, địa phương, đơn vị TS-VM  toàn diện.

Theo BTC Cuộc thi, đã có 9.620 người trả lời đúng 6/6 câu hỏi trong tổng số 15.438 lượt người tham gia thi tìm hiểu. Đảng bộ huyện Yên Thủy có lượt người thi cao nhất với 2.743 lượt; Đảng bộ huyện Lạc Thủy có 1.534 lượt người; Đảng bộ huyện Đà Bắc 1.143 lượt người; Đảng bộ TP Hòa Bình 664 lượt người; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 506 lượt người… Cuộc thi cũng đã thu hút đông đảo   cán bộ và Nhân dân trên mọi miền   Tổ quốc như: Bình Dương, Bạc Liêu, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… Đến nay, qua 4 tuần tổ chức cho thấy cuộc thi đã đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra. Cán bộ và Nhân dân đã chủ động,  tích cực tìm hiểu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: "Di chúc”; "Dân vận”, "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; "Sửa đổi lối làm việc”; "Đạo đức cách mạng”. Quan điểm, tư tưởng của   Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thế hệ trẻ, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cuốn sách Bác Hồ với tỉnh Hòa Bình… Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó tạo động lực, khí thế mới thi đua  lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Lê Chung

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Thiết thực học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Tân Lạc đã tập trung triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Nhiều mô hình, cách làm mới với những tập thể, cá nhân điển hình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.  

Huyện Cao Phong: Tạo chuyển biến thực chất trong học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - BTV Huyện ủy Cao Phong đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề toàn khoá và hàng năm, hướng tới thực chất, hiệu quả, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Huyện Yên Thuỷ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó tạo chuyện biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - cội nguồn cách mạng, nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, ghi nhớ lời dạy của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Mai Châu nêu gương học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Nêu cao tinh thần tự giác nêu gương, giải quyết hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao là cách học và làm theo Bác từ nhiều năm nay của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở Đảng bộ huyện Mai Châu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Hòa Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Lần đầu tiên, Bác về thăm đồn điền Chi Nê, xã Cố Nghĩa, nay là xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) ngày 21/2/1947. Lần thứ 2, Bác Hồ thăm trường Hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc, Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình) ngày 19/10/1958. Lần thứ 3, Bác Hồ thăm và làm việc tại trường Thanh niên lao động (TNLĐ) XHCN ngày 17/8/1962.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục