(HBĐT) - 6 tháng đầu năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành nắm bắt tình hình đời sống, KT-XH trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK), tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo yêu cầu đặt ra.


Chương trình 135 đầu tư cơ sở vật chất nhà văn hóa các xóm vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn (Kim Bôi), tạo điều kiện cho Nhân dân có điểm sinh hoạt cộng đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 46, ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện phân định xã, thôn vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, Ban Dân tộc đã ban hành Văn bản số 262, ngày 30/3/2020 về việc triển khai kế hoạch thực hiện phân định xã, thôn vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 gửi UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát trên toàn bộ 151 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội). Kết quả rà soát, xác định có 145/151 xã, phường, thị trấn vùng DTTS và miền núi, phân định theo trình độ phát triển có 60 xã thuộc khu vực III; 13 xã, phường, thị trấn khu vực II; 72 xã, phường, thị trấn khu vực I; 74 thôn ĐBKK thuộc vùng DTTS và miền núi thuộc 22 xã khu vực II và khu vực I; 8 thôn, xóm thuộc 4 xã, phường, thị trấn không đạt tiêu chí là xã vùng DTTS và miền núi theo Báo cáo số 110, ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh.

Các chương trình, chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm triển khai khai thực hiện hiệu quả. Đối với Chương trình 135, tổng nguồn vốn được T.Ư phân bổ là 166.111 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư 118.059 triệu đồng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; vốn sự nghiệp 48.052 triệu đồng thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở. Ban Dân tộc đã ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện, UBND các huyện đã chỉ đạo, triển khai phân bổ nguồn vốn cho UBND các xã làm chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020, tổng nguồn vốn được phân bổ là 18.916 triệu đồng (vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh 1.200 triệu đồng; vốn đầu tư ngân sách T.Ư 17.716 triệu đồng), thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể: hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn ĐBKK tổng số 800 hộ, kinh phí 1.200 triệu đồng, được phân bổ chi tiết cho các huyện thực hiện, đã chỉ đạo rà soát, phê duyệt danh sách các hộ được thụ hưởng theo quy định; đầu tư xây dựng công trình tại các điểm dự án định canh định cư tập trung tổng nguồn vốn 17.716 triệu đồng, Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở KH&ĐT, các đơn vị liên quan tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và phân bổ vốn chi tiết cho các danh mục công trình làm cơ sở thực hiện các bước thủ tục đầu tư tiếp theo.

Triển khai Đề án đầu tư, hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn nhất tỉnh, tổng kinh phí được giao nguồn ngân sách tỉnh là 10.000 triệu đồng, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các huyện kiểm tra, rà soát đề xuất các danh mục chuẩn bị đầu tư hỗ trợ các thôn bản khó khăn nhất tỉnh. 6 tháng đầu năm các công trình đã thực hiện trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở cho bước chuẩn bị thủ tục đầu tư tiếp theo.

Nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ai-len, tổng số nguồn vốn được T.Ư phân bổ 20.900 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình xã ĐBKK thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Ban Dân tộc đã tham mưu phân bổ chi tiết nguồn vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình, đồng thời phối hợp UBND các huyện: Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Mai Châu chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, trong đó: UBND các xã làm chủ đầu tư 15 công trình, kinh phí thực hiện 15.150 triệu đồng; Ban Dân tộc làm chủ đầu tư 6 công trình, kinh phí thực hiện 5.750 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, chính sách "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và  miền núi, vùng ĐBKK” giai đoạn 2019 – 2021, các đề án: "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025”, "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”, "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025” được đẩy mạnh, chú trọng thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện cấp 19 đầu báo, tạp chí các loại với số lượng 244.145 tờ cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh; cấp, chuyển phát 186.724 tờ Báo Hoà Bình, 63.075 tờ Báo Dân tộc và Phát triển cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh với kinh phí 1.161 triệu trồng. Ngoài ra, thực hiện hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần 144 hộp quà/144 người uy tín, già làng, trưởng bản nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền 72 triệu đồng…

Thông qua thực hiện các chương trình, đề án góp phần đầu tư cơ sở hạ tầng KT-XH vùng đồng bào DTTS, ĐBKK, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ ổn định ANCT-TTATXH, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.


V.H

Các tin khác


Huyện Kim Bôi thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị lũ cuốn trôi xã Tú Sơn

(HBĐT) - Chiều 3/8, Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị lũ cuốn tại xã Tú Sơn.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hòa Bình hoạt động trở lại

(HBĐT) - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình vừa đi vào hoạt động trở lại tại địa chỉ mới thuộc tổ 7, phường Thống Nhất - cạnh trục đường tránh quốc lộ 6  (TP Hòa Bình). 

Xã Tú Sơn: 2 người bị nước lũ cuốn trôi, 1 người tử vong

(HBĐT) - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã Tú Sơn (Kim Bôi), ngày 2/8,  trên địa bàn xã đã có 2 trường hợp bị nước lũ cuốn trôi, trong đó, 1 trường hợp đã tử vong. 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, kích cầu tiêu dùng, sản xuất

(HBĐT) - Với tầm quan trọng của việc kích cầu tiêu dùng hàng Việt, ngày 10/4/2015, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 107-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ). Sau khi Kết luận được ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 8 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ngành Bảo hiểm xã hội: Kiểm soát nguồn chi, đảm bảo an toàn Quỹ bảo hiểm y tế

(HBĐT) - Nhằm bảo đảm Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) được sử dụng hiệu quả, góp phần bảo vệ lợi ích của người tham gia, thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định BHYT. 

Huyện Lạc Thủy: Khi cải cách hành chính là khâu đột phá

(HBĐT) - Cách xa trung tâm tỉnh lỵ, điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, nhưng mấy năm gần đây, huyện Lạc Thủy đã lội ngược dòng, tạo điểm nhấn về thu hút đầu tư và trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh. Thành công đó được tạo nên bởi những trăn trở và quyết sách đúng, trong đó có việc lấy cải cách hành chính (CCHC) để tạo sự đột phá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục