Ứng cử viên Hà Văn Di, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Cao PhongCao Phong là địa bàn có nhiều thuận lợi trong việc phát triển KT - XH, hiện nay đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và hạ tầng cơ sở; đời sống Nhân dân đã từng bước được nâng lên, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, QP - AN được giữ vững. Tuy nhiên, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp còn khá lớn, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết và diễn biến của giá cả thị trường đối với các mặt hàng nông sản. Đặc biệt, chu kỳ sản xuất cây có múi nói chung và cây cam nói riêng đã và đang vào chu kỳ suy thoái…

Nếu được cử tri và Nhân dân tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tập trung lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện cho được mục tiêu phấn đấu huyện Cao Phong về đích nông thôn mới vào năm 2024 (phấn đấu về đích sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Chỉ đạo thực hiện đề án tái canh cây cam Cao Phong giai đoạn 2021 - 2026. Kết nối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đảm bảo thị trường ổn định cho sản phẩm nông nghiệp của huyện, nhất là sản phẩm cam Cao Phong. Đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại, thu hút các nhà đầu tư phát triển đô thị, thị trấn Cao Phong, phát triển du lịch và nâng cao các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ theo quy định; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở các đơn vị sau sáp nhập đơn vị hành chính; giải quyết thỏa đáng chế độ đối với cán bộ dôi dư theo quy định.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, Hòa Bình là tỉnh có thu nhập trung bình của cả nước. Luôn tôn trọng, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để kịp thời phản ánh đầy đủ với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

Ứng cử viên Vũ Thuý Hằng, công chức tư pháp - hộ tịch xã Tây Phong (Cao Phong)Với cương vị là một công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực cố gắng làm tốt các nhiệm vụ sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với địa bàn nơi cư trú, tôi sẽ dành thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong phạm vi khả năng của mình, cố gắng để góp phần hiểu biết của mình trong việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sẽ là người đại diện xứng đáng cho Nhân dân, đề xuất, kiến nghị đến HĐND, các cơ quan chức năng về những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch nói riêng và các mặt liên quan đến quyền lợi chính đáng của cử tri nói chung, giúp bà con cử tri yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Dù trúng cử hay không trúng cử, tôi cũng luôn cố gắng hết sức, hết lòng phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.


Ứng cử viên Bùi Đức Hậu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tảiNhững năm qua, ngành Giao thông vận tải đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà, đem lại nhiều thuận lợi, cơ hội phát triển kinh tế cho Nhân dân. Nhiều công trình giao thông đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó quản lý tốt loại hình vận tải hàng hóa, góp phần phát triển giao thương hàng hóa, nâng cao đời sống xã hội.

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri, Nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực, đồng thời phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những vấn đề bất cập trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cơ chế của địa phương, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, những vấn đề bức xúc ở cơ sở đến các cấp, các ngành, cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Cùng với các ngành làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tích cực nghiên cứu và cùng các đại biểu HDND chủ động đề xuất với HĐND khóa XVII, tham gia thảo luận, biểu quyết xây dựng các chủ trương, giải pháp, đề ra các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Với trách nhiệm của một Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, công nhân, viên chức Sở Giao thông Vận tải triển khai nhiều giải pháp để tai nạn giao thông ngày càng giảm cả 3 tiêu chí, chất lượng cầu, đường trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cấp, nhiều con đường được xây dựng mới và đưa vào sử dụng, góp phần phát triển KT - XH của tỉnh nhà, mang lại sự bình yên, no ấm trong cuộc sống.

Ứng cử viên Bùi Bích Liên, công chức biệt phái, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND&UBND huyện Cao PhongNếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, với nhiệm vụ đang được giao là một công chức tư pháp - hộ tịch xã, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan Nhà nước để mang lại kết quả thiết thực.

Với chuyên môn được đào tạo là chuyên ngành Luật, tôi sẽ chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp liên quan đến các lĩnh vực như thực hiện chương trình cải cách hành chính nhằm giảm bớt phiền hà cho người dân, đặc biệt trên lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch ..., nâng cao chất lượng dịch vụ công, cũng như tiết kiệm cho Nhà nước; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Trong đó kiến nghị đẩy nhanh thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết đúng thời gian các hồ sơ hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cho người dân; công khai, minh bạch các quy trình giải quyết công việc, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, thời gian giải quyết và trả kết quả cũng như các mức lệ phí theo quy định của pháp luật, để người dân và doanh nghiệp dễ thực hiện. Đồng thời đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước có trách nhiệm với Nhân dân; biết lắng nghe, giải quyết công việc của dân, trong sạch, thạo việc, tận tâm vì Nhân dân phục vụ luôn là nỗi trăn trở, tâm huyết lớn của tôi mà tôi sẽ tham gia thực hiện.

Tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến một cách tích cực vào các chương trình phát triển KT - XH của tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đại đa số Nhân dân. Xây dựng chính sách trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, đặc biệt cho các đối tượng là trẻ em và phụ nữ. Tôi sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em, chủ động tiếp cận, tiếp nhận, thực hiện trợ giúp pháp lý cho các trường hợp trẻ em có vướng mắc pháp luật cần được trợ giúp. Luôn cố gắng không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nỗ lực học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ, năng lực để đáp ứng tốt nhiệm vụ mà cử tri và đơn vị giao phó. Sống gương mẫu, tiết kiệm, giản dị và chan hòa với mọi người.

Ứng cử viên Triệu Kim Thắng, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnhĐược tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là một vinh dự, tự hào song cũng là trách nhiệm lớn. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa: Sẽ luôn luôn là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri; chịu sự giám sát của cử tri. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến với các cơ quan Đảng, Nhà nước và đôn đốc, giám sát các cơ quan Nhà nước trong việc xem xét giải quyết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Với cương vị là Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tinh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đồng thời là đại biểu HĐND sẽ là điều kiện thuận lợi để tôi cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trọng tâm là:

Hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh; quy hoạch, kế hoạch xây dựng các thành phần thế trận quân sự, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất QP - AN của cả nước và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình”, "bạo loạn lật đổ” của các thế lục thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển KT - XH ở địa phương.

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh trên địa bàn; triển khai thực hiện các đề án tổ chức xây dựng lực lượng, hoạt động, huấn luyện và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục đề xuất với Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB&XH xem xét giải quyết dứt điểm các chế độ, chính sách tồn đọng trong chiến tranh; thực hiện chính sách trong quân đội, hậu phương quân đội, đền ơn - đáp nghĩa, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống trong sạch; thực hành tiết kiệm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND; thực hiện quyền chất vấn, giám sát để bảo đảm các hoạt động của Trường trực HĐND và các cơ quan Nhà nước theo đúng Hiến pháp, pháp luật; góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Dù trúng cử, hay không trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Ứng cử viên Xa Đức Thọ, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tiếp tục, thường xuyên nỗ lực tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, sẽ nỗ lực làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với các cử tri, để qua đó am hiểu cuộc sống thực tế của cử tri, để được lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các cử tri đối với chính quyền tỉnh về những yêu cầu cần tiếp tục được quan tâm đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách, đặc biệt là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Hai là, để góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân, ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, thường xuyên chủ động đóng góp với HĐND tỉnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; kiến nghị với HĐND trong việc xây dựng các chính sách an sinh xã hội…

 Ba là, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc việc tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cá nhân. Để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng ủy thác, tôi sẽ nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ứng cử viên Vũ Thiên Trang, công chức tư pháp - hộ tịch xã Thu Phong (Cao Phong)Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tư cách vừa là cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia công tác tư pháp, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

 Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe thấu đáo, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và cử tri, phản ánh kịp thời, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét trả lời, giải quyết theo thẩm quyền, thực sự là cầu nối giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền với Nhân dân; trong đó chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp - hộ tịch vì hiện nay vẫn còn một số thủ tục còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐND, bố trí thời gian tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp để báo cáo với cử tri về nghị quyết của HĐND tỉnh; tuyên truyền, vận động các ngành, các cấp và cử tri thực hiện tốt nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.

 Tích cực tham gia ý kiến với HĐND tỉnh trong việc cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung, của Đảng bộ tỉnh nói riêng thành các chủ trương, cơ chế, chính sách hợp lòng dân trên các lĩnh vực phát triển KT - XH, QP - AN, đối ngoại, nhất là các cơ chế, chính sách phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng động lực của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng; công tác xoá đói giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; phát triển giáo dục, y tế; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh; các giải pháp tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho bà con Nhân dân…

Tăng cường công tác giám sát việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tất cả vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong tỉnh.

Tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, hoà đồng, gần gũi với Nhân dân; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân chấp hành, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân và cử tri…


Ứng cử viên Lưu Văn Trường, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Cao PhongTừ việc nghiên cứu, thấm nhuần chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nắm vững tình hình của địa phương, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, với tư cách là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, tôi sẽ luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân; lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của Nhân dân để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định. Đồng thời, tích cực nghiên cứu thực tế, phát hiện những vấn đề bất cập, những khó khăn vướng mắc trong đời sống hàng ngày để đề xuất chủ trương, chính sách, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương đang đặt ra.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc trước kỳ họp để lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri, báo cáo HĐND chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định. Đồng thời, thực hiện tốt việc báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri đã được cơ quan Nhà nước giải quyết.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND tỉnh. Cùng với HĐND thảo luận, tham gia đóng góp vào việc thông qua và bảo đảm thực thi chủ trương, chính sách hợp lòng dân, sát thực tế để phát triển tỉnh nhà.

Bằng chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; các quyết định của HĐND về phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Chú trọng việc đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước xây dựng chính quyền phục vụ, chính quyền thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, tập trung giám sát hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, giám sát việc cải cách hành chính nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Giám sát việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật của các cơ quan Nhà nước ở địa phương, đảm bảo cho pháp luật được thực thi trên thực tế.

Cùng với đồng chí, đồng nghiệp giải quyết tốt các yêu cầu của công dân về lĩnh vực công tác tư pháp, nhất là việc đăng ký khai sinh, kết hôn, thay đổi, cải chính hộ tịch; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật… đảm bảo các quyền lợi chính đáng của Nhân dân.


Đ.T (TH)


Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục