(HBĐT) - Ngày 6/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ năm, UBKT Tỉnh ủy khoá XVII. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung: 


I. XEM XÉT KẾT LUẬN KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Cục THADS tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; việc quán triệt, triển khai và chỉ đạo ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ chưa kịp thời; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, kết quả việc tự phân loại và đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên không đảm bảo theo quy định, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa toàn diện, việc kiểm tra xem xét nội dung sai phạm của đảng viên thực hiện chưa triệt để.

Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu chi bộ Cục THADS tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và có kế hoạch khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Kết quả kiểm điểm báo cáo bằng văn bản về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2021.

II. XEM XÉT KẾT LUẬN KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

Sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

1. Với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Hồ Ngọc Dinh chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, đơn vị, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn có khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là vi phạm trong công tác cán bộ. Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Hồ Ngọc Dinh đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy quyết định thành lập đoàn kiểm tra để xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Hồ Ngọc Dinh, Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

2. Đồng chí Hà Văn Vinh, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của đồng chí Hà Văn Vinh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Hà Văn Vinh có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Hà Văn Vinh nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm. Kết quả kiểm điểm báo cáo bằng văn bản gửi về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2021.

   3. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chi ủy viên, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm. Kết quả kiểm điểm báo cáo bằng văn bản gửi về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2021.

III. XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

Sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm. Để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Lạc bằng hình thức khiển trách.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh; báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận:

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục; UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh; các đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

L.C (TH)

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện Mai Châu: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp huyện Mai Châu đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tạo sự đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - HỎI: Đảng viên Nguyễn Văn A. vi phạm pháp luật bị truy tố và bị áp dụng biện pháp tạm giam thì thời hạn đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định là bao nhiêu ngày?

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á

Từ ngày 28 - 31/3/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 9 đảng viên

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh (đã tiến hành các kỳ họp tháng 3/2021, đã xem xét, đề nghị và  kết luận một số nội dung sau:

Huyện Yên Thủy: Kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm trong thực hiện Điều lệ Đảng

(HBĐT) - "Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Yên Trị đã tiến hành kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện quy định của Huyện ủy về "dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong đảng bộ”, và nghị quyết của Đảng ủy xã về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên BTV, Uỷ viên BCH Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục