(HBĐT) - Ngày 6/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp thứ năm, UBKT Tỉnh ủy khoá XVII. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung: 


I. XEM XÉT KẾT LUẬN KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Chi bộ Cục THADS tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; việc quán triệt, triển khai và chỉ đạo ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ chưa kịp thời; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, kết quả việc tự phân loại và đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên không đảm bảo theo quy định, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa toàn diện, việc kiểm tra xem xét nội dung sai phạm của đảng viên thực hiện chưa triệt để.

Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu chi bộ Cục THADS tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và có kế hoạch khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Kết quả kiểm điểm báo cáo bằng văn bản về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2021.

II. XEM XÉT KẾT LUẬN KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

Sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

1. Với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Hồ Ngọc Dinh chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, đơn vị, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn có khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là vi phạm trong công tác cán bộ. Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Hồ Ngọc Dinh đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy quyết định thành lập đoàn kiểm tra để xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Hồ Ngọc Dinh, Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

2. Đồng chí Hà Văn Vinh, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của đồng chí Hà Văn Vinh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Hà Văn Vinh có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Hà Văn Vinh nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm. Kết quả kiểm điểm báo cáo bằng văn bản gửi về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2021.

   3. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chi ủy viên, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có một số hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Tiến Dũng nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm. Kết quả kiểm điểm báo cáo bằng văn bản gửi về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/9/2021.

III. XEM XÉT THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

Sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm. Để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Lạc bằng hình thức khiển trách.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh; báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận:

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục; UBKT Tỉnh ủy yêu cầu BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh; các đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

L.C (TH)

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục