(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp BTV Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) theo kế hoạch.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Sơn đánh giá kết quả nhiệm vụ 9 tháng năm 2021.

9 tháng năm 2021, cấp uỷ các cấp thực hiện KTGS 56 tổ chức Đảng (TCĐ), giám sát 29 đảng viên. Qua KTGS đã chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế, tồn tại để chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, cán bộ, đảng viên. 9 tháng qua, các đảng ủy, chi bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên (khiển trách 9 đồng chí, cách chức 1 đồng chí), nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 21 đảng viên, 5 TCĐ khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung tập trung vào việc giữ gìn phẩm chất, lối sống, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách được giao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra chỉ ra một số hạn chế, yếu kém để TCĐ kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian tới và xử lý TCĐ, đảng viên theo quy định. Trong 9 tháng, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 8 đảng viên (khai trừ 3, khiển trách 4, cảnh cáo 1), bảo đảm tính nghiêm minh, kỷ luật Đảng.

Từ công tác KTGS được duy trì nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm đã góp phần quan trọng để Đảng bộ huyện nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị. Những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, Nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đặc biệt, đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, chuẩn bị quỹ đất sạch, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Triển khai kế hoạch KTGS năm 2021, UBKT các cấp chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật Đảng theo quy chế phối hợp để kịp thời nắm tình hình TCĐ, đảng viên, phát hiện vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm kéo dài và diễn biến phức tạp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ.


Lê Chung


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục