(HBĐT) - Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã kiện toàn bộ máy, chỉ đạo xây dựng quy chế, chương trình công tác toàn khóa, duy trì nền nếp công tác KTGS của Đảng - đồng chí Bùi Thị Thuận, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Bắc Phong cho biết.Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bắc Phong (Cao Phong) bàn giải pháp tham mưu cho cấp ủy triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. 

Đảng bộ xã Bắc Phong có 254 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc, gồm: 1 chi bộ công an, 1 chi bộ công ty, 1 chi bộ trạm y tế, 2 chi bộ nhà trường và 10 chi bộ xóm. Thực hiện công tác KTGS của Đảng, UBKT Đảng ủy đã tham mưu BTV Đảng ủy xã xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và của năm 2021 theo đúng hướng dẫn để tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ KTGS theo đúng Điều lệ Đảng. UBKT Đảng ủy đã quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên trong công tác KTGS, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị lồng ghép triển khai tới các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc. Tham mưu cho Đảng ủy phân công từng đảng ủy viên phụ trách các chi bộ theo hướng phụ trách chéo, không phụ trách những chi bộ mình trực tiếp sinh hoạt.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của BCH T.Ư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra chi bộ Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam; kiểm tra 1 đồng chí đảng ủy viên (Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã), nội dung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Giám sát thường xuyên 15/15 chi bộ; định kỳ hàng tháng, quý, UBKT chủ động báo cáo cấp ủy kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Giám sát chuyên đề đối với chi bộ xóm Má về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng, UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 2 tổ chức Đảng (chi bộ trạm y tế xã và chi bộ xóm Tiến Lâm), giám sát 15/15 chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, kiểm tra 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về chế độ sinh hoạt chi bộ, đóng đảng phí không đúng theo quy định của Điều lệ Đảng… Qua đó kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, góp ý cho tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Đảng. Xã không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến TCĐ, đảng viên. Thông qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, TCĐ, UBKT Đảng ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về công tác KTGS của Đảng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của TCĐ. Vai trò lãnh đạo cấp ủy được khẳng định. Trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, đảng viên được tăng cường, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó đẩy mạnh phát triển KT-XH. Đến năm 2020, xã đạt 15/19 tiệu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng, hộ nghèo còn 4,2%.

Hiện nay, UBKT Đảng ủy xã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiệm vụ KTGS năm 2021, chú trọng KTGS TCĐ, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của TCĐ, đảng viên, phát hiện, xử lý nghiêm túc dấu hiệu vi phạm của TCĐ, đảng viên theo quy định…   


L.C

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục