(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ) cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm kịp thời uốn nắn, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Do đó, từ năm 2019 đến nay, UBKT Đảng uỷ Khối đã tăng cường kiểm tra cách cấp đối với một số TCĐ (năm 2019 kiểm tra 4 chi bộ, năm 2020 kiểm tra đối với 2 chi bộ, 6 tháng đầu năm 2021 kiểm tra 2 chi bộ); qua kiểm tra phát hiện và thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với 3 chi bộ, yêu cầu 5 chi bộ nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm.

Việc UBKT Đảng uỷ Khối thực hiện kiểm tra cách cấp, làm nghiêm từ trên xuống dưới, công khai kết quả kiểm tra đã có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn vi phạm, hạn chế tình trạng bao che sai phạm trong nội bộ các cơ quan, đơn vị. Kết quả kiểm tra cách cấp của UBKT Đảng uỷ Khối đã tạo hiệu ứng tích cực, tạo sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm thực hiện của UBKT, đóng góp vào kết quả toàn diện, tích cực của ngành kiểm tra Đảng đạt được trong những năm qua.

Tuy nhiên, qua số liệu thống kê hàng năm cho thấy, nhiệm vụ này chưa được UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện theo quy định. Đồng thời, qua theo dõi, nắm bắt, một số đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong khối chưa chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, nhất là việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Từ thực tế và kết quả đạt được trong kiểm tra cách cấp của UBKT Đảng uỷ Khối, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải coi trọng công tác KT, GS, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KT, GS, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện nhiệm vụ. 

Hai là, kiểm tra cách cấp là nhiệm vụ phải được quan tâm thực hiện ngay khi cần thiết, tiến hành công khai, dân chủ, thận trọng, khách quan và chặt chẽ. UBKT các cấp phải chủ động, quyết liệt vào cuộc, chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời xác định vấn đề, phát hiện, lựa chọn, cân nhắc và quyết định kiểm tra khi có DHVP có trọng tâm, trọng điểm đối với các TCĐ cách cấp; không kiểm tra cách cấp tràn lan, thiếu chất lượng mà trước hết tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có DHVP, tập trung kiểm tra, xử lý, giải quyết ngay những vấn đề nổi cộm, bức xúc, báo chí phản ánh, dư luận quan tâm, đơn thư tố cáo, khiếu nại gửi nhiều nơi nhưng không được xem xét, xử lý dứt điểm ở cơ sở..., gắn chặt với kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, TCĐ, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp dưới quản lý. Qua kiểm tra phải làm rõ vi phạm, xử lý kỷ luật nghiêm minh TCĐ, cán bộ, đảng viên vi phạm; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu nếu nơi đó tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm không nghiêm, nương nhẹ.

Ba là, việc xem xét, xử lý kỷ luật TCĐ và đảng viên vi phạm phải công minh, chính xác, kịp thời, xác định đúng tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm; thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy trình xử lý kỷ luật chặt chẽ, trình tự thống nhất; xử lý kỷ luật đúng người, đúng vi phạm; tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều phải xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, không được xử lý nội bộ. Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào có vi phạm đều phải xử lý nghiêm. Công khai kết quả xem xét, xử lý kỷ luật TCĐ, đảng viên vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bốn là, cần tăng cường chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng theo Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư, UBKT Đảng uỷ cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, UBKT cấp dưới để giúp các cấp ủy thực sự có chuyển động trong công tác KT, GS, kỷ luật Đảng, tránh việc bao che cho vi phạm, khuyết điểm trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 

Năm là, cán bộ được phân công theo dõi địa bàn phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, sâu sát, kịp thời nắm chắc địa bàn, thông tin ở cơ sở; làm tốt công tác giám sát thường xuyên việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các chủ trương, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi phát hiện thiếu sót, khuyết điểm phải kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh, ngăn chặn. Nếu thiếu sót, khuyết điểm không được khắc phục, trở thành vi phạm, phải kịp thời đề xuất UBKT xem xét, quyết định kiểm tra khi có DHVP. Thực hiện tốt phương châm phải phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Quốc Hùng
(Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh)


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục