(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Toàn huyện có 40 tổ chức cơ sở Đảng (17 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn; 5 Đảng bộ cơ quan, lực lượng vũ trang; 18 chi bộ cơ sở) với 234 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 4.664 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên UBKT Huyện uỷ có 7 đồng chí (5 đồng chí ủy viên chuyên trách, 2 đồng chí ủy viên kiêm chức); có 22 UBKT Đảng ủy cơ sở với 104 ủy viên và cán bộ chuyên trách. 

Đồng chí Xa Văn Xuyên, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: Cấp ủy, UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo chương trình, kế hoạch đề ra; chủ động, tích cực nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra đúng đối tượng, sát nội dung, đạt hiệu quả. Các cuộc KTGS được triển khai cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch; chất lượng, hiệu quả có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác KTGS đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp kiểm tra được 8 TCĐ có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 25 TCĐ thực hiện nhiệm vụ KTGS; giám sát 16 TCĐ và 26 đảng viên. Qua kiểm tra không có TCĐ vi phạm, các TCĐ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS. Các chi bộ trực thuộc huyện ủy, đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên, chủ yếu vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng, UBKT Huyện ủy phối hợp các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy kiểm tra được 15 TCĐ, 11 đảng viên; giám sát 4 TCĐ; giám sát chuyên đề 6 đảng viên. Nội dung KTGS tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay, không có TCĐ phải thi hành kỷ luật. 

UBKT Huyện ủy chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy; chỉ đạo UBKT cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS năm 2022. Trong đó, tập trung các TCĐ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; việc thu chi, sử dụng Đảng phí và kinh phí hoạt động công tác Đảng.

Đinh Thanh Phú (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đà Bắc)
 


Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kim Bôi chú trọng nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát 

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thông tin sau kỳ họp thứ 07, khoá XVII Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số số 441-CV/UBKTTU, ngày 20/12/2021 về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm giúp các chi, đảng bộ bộ phận nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo Hoà Bình đăng tải nội dung hướng dẫn. 

Xã Hợp Phong: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hợp Phong (Cao Phong) chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục