(HBĐT) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh, công tác KTGS của Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.


Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 387-QĐ/TU (từ năm 2017 - 2021), cấp uỷ các cấp thuộc Đảng bộ huyện tiến hành kiểm tra 329 tổ chức Đảng (TCĐ), 346 đảng viên (ĐV); giám sát 244 TCĐ, 356 ĐV theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Bên cạnh công tác giám sát theo chuyên đề, cấp uỷ các cấp ở Đảng bộ huyện còn tiến hành giám sát thường xuyên thông qua đội ngũ cấp uỷ phụ trách cơ sở; sơ, tổng kết hàng năm; nắm tình hình hoạt động của các tổ chức CT - XH trong huyện. Thi hành kỷ luật 5 TCĐ (khiển trách 3, cảnh cáo 2), trong đó, BTV Huyện uỷ thi hành kỷ luật 3 TCĐ; đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 2 TCĐ. Thi hành kỷ luật 117 ĐV (khai trừ 1, cách chức 2, cảnh cáo 21, khiển trách 94); đảng viên là cấp uỷ viên các cấp gồm 13 đồng chí (huyện uỷ viên 1, đảng uỷ viên 2, chi uỷ viên 10).

BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, giúp cấp uỷ triển khai thực hiện công tác KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác KTGS theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Cụ thể: UBKT từ huyện đến cơ sở kiểm tra 23 TCĐ, 139 ĐV khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra phát hiện 4 TCĐ, 98 ĐV vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật. Tiến hành 200 cuộc kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với TCĐ cấp dưới; kết quả, 195 TCĐ cấp dưới thực hiện tốt, 5 TCĐ cấp dưới thực hiện chưa tốt nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Giám sát 153 TCĐ, 119 ĐV; kết quả, các TCĐ, ĐV cơ bản thực hiện tốt nội dung được giám sát. UBKT từ huyện đến cơ sở thi hành kỷ luật 29 ĐV (khai trừ 15, cảnh cáo 2, khiển trách 12).

Cấp ủy các cấp ở Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn về tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng và bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra của Đảng. Tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS được quan tâm duy trì thực hiện.

Công tác KTGS của Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã được cấp uỷ các cấp quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng; đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 387-QĐ/TU đến nay, dưới sự lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh uỷ, sự phối kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy, UBKT các cấp với các tổ chức liên quan, chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ huyện ngày càng được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành. Kết quả kiểm tra đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm, nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong TCĐ và đội ngũ cán bộ, ĐV. Nội dung KTGS tập trung vào việc chấp hành, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Qua KTGS, cấp uỷ các cấp đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những vấn đề còn chưa làm được, những khuyết điểm, thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để cấp uỷ cơ sở, ĐV thực hiện hiệu quả hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết hàng năm đề ra.

Dương Liễu

Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kim Bôi chú trọng nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát 

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thông tin sau kỳ họp thứ 07, khoá XVII Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số số 441-CV/UBKTTU, ngày 20/12/2021 về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm giúp các chi, đảng bộ bộ phận nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo Hoà Bình đăng tải nội dung hướng dẫn. 

Xã Hợp Phong: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hợp Phong (Cao Phong) chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục