(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng, chất lượng; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Việc kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

9 tháng năm 2022, UBKT Tỉnh ủy chủ động phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy giúp BTV kiểm tra 10 TCĐ, 3 ĐV; giám sát 8 TCĐ, 4 ĐV. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 TCĐ, 13 ĐV; giám sát chuyên đề 3 TCĐ, 8 ĐV là cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Qua kiểm tra đã kết luận, xử lý các TCĐ, ĐV theo đúng quy định; qua giám sát chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đồng thời yêu cầu đối tượng được giám sát có kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

UBKT Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của ĐV và công dân. Trong 9 tháng, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 64 đơn thư, tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; đã nghiên cứu, xem xét, xử lý, giải quyết và chuyển các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền; duy trì số điện thoại đường dây nóng; kịp thời nắm tình hình, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các nội dung đơn thư do Thường trực Tỉnh ủy giao, bảo đảm đúng tiến độ.

UBKT cấp ủy trực thuộc và UBKT cấp ủy cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS. Cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra đối với 447 TCĐ, 726 ĐV (trong đó, cấp huyện và tương đương kiểm tra 67 TCĐ, 102 ĐV; cấp ủy cơ sở và chi bộ kiểm tra 380 TCĐ, 624 ĐV). Giám sát chuyên đề 641 TCĐ, 728 đảng viên (cấp huyện và tương đương giám sát 74 TCĐ, 94 ĐV; cấp ủy cơ sở giám sát 387 TCĐ, 634 ĐV). Nội dung KTGS tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; kiểm tra ĐV trong việc thực hiện nhiệm vụ ĐV, cấp uỷ viên; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện quy định về những điều ĐV không được làm... Cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 7 TCĐ, bằng hình thức khiển trách 4 tổ chức, cảnh cáo 3 tổ chức; thi hành kỷ luật 66 ĐV, bằng hình thức khiển trách 49 trường hợp, cảnh cáo 16 trường hợp, cách chức 1 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái, để cán bộ, ĐV vi phạm; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; việc thực hiện quy định về những điều ĐV không được làm; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; quản lý đất đai, tài chính; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống…

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 132 ĐV, 50 TCĐ. Qua kiểm tra xem xét kết luận đối với 73/132 ĐV, 13/50 TCĐ, trong đó có 13 TCĐ, 65/73 ĐV vi phạm đến mức phải xem xét, đã thi hành kỷ luật 6/13 TCĐ, 60/65 ĐV. Các TCĐ, ĐV vi phạm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm... UBKT các cấp chú trọng việc công khai kết quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện nghiêm túc, có tác động tích cực trong việc cảnh báo, răn đe, giáo dục các TCĐ, ĐV, được đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ.
Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh uỷ cho biết: UBKT chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường phối hợp nắm bắt, xử lý thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm phát huy tác dụng răn đe, cảnh báo, giáo dục, phòng ngừa; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết… của cấp mình. Tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng với phương châm "chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh”. 

 Lê Chung


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Thanh tra huyện A kết luận đồng chí Bùi Văn H, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã C có sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về lĩnh vực quản lý đất đai. Sau đó Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn H. Vậy, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UBKT Huyện ủy A đối với đồng chí Bùi Văn H đúng hay sai?

Xã Mông Hóa duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đến nay, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,52%. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, xã đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Đây là kết quả đáng khích lệ từ việc quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thuỷ: Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ chú trọng triển khai nhiều giải pháp đưa công tác KTGS của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, nhờ đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục tình trạng vi phạm của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A là chi ủy viên chi bộ xóm C. Qua kiểm tra kết luận đồng chí A có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; UBKT xem xét và ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí A. Vậy, việc làm trên của UBKT Đảng ủy cơ sở đúng hay sai?

Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã Thu Phong (Cao Phong) trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban Kiểm tra huyện Đà Bắc nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng đúng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đây chính là điểm mấu chốt để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) vững mạnh, tạo niềm tin vững chắc giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục