(HBĐT) - "Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU), Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng đạt và vượt chỉ tiêu theo chương trình năm 2021 đề ra. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (ĐV), xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Yên Thủy cho biết.

Xã Mông Hóa: Triển khai hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Dung, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) cho biết: Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy đã tham mưu cho cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) bảo đảm tiến độ, chất lượng, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Hỏi: Đảng viên Nguyễn Văn A. bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy M. thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ngày 5/10/2018. Đồng chí không đồng ý với hình thức kỷ luật đã khiếu nại lên các tổ chức Đảng có thẩm quyền, kết quả xem xét giải quyết khiếu nại đồng chí bị tăng hình thức kỷ luật lên cảnh cáo. Ngày 19/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy H. sau khi xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đồng chí A. đã thay đổi hình thức kỷ luật cảnh cáo bằng hình thức khiển trách và đồng chí không khiếu nại nữa. Vậy, thời gian chấp hành quyết định kỷ luật Đảng của đồng chí Nguyễn Văn A. được tính như thế nào?

Huyện Lạc Sơn: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh, công tác KTGS của Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên A. gửi đơn tố cáo đảng viên Nguyễn Văn B. - Phó Bí thư TT Đảng ủy phường H. vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống đến UBKT Thành ủy P. Sau khi gặp người tố cáo thấy đơn có đủ điều kiện giải quyết theo quy định nên UBKT Thành ủy đã thành lập đoàn giải quyết tố cáo. Trong quá trình giải quyết, khi được trao đổi, phân tích những nội dung trong đơn, đảng viên A. đã tự nguyện rút đơn tố cáo (bằng văn bản). UBKT Thành ủy P. chấp nhận việc rút đơn tố cáo và kết thúc việc giải quyết. Tuy nhiên, sau một thời gian, đảng viên A. suy nghĩ lại và gửi đơn đề nghị BTV Thành ủy P. giải quyết tố cáo nội dung tố cáo trước đây (nội dung đơn tố cáo đã rút). Vậy, tổ chức Đảng phải xử lý trường hợp này như thế nào?

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng sức chiến đấu của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng. Các cuộc KTGS được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo chương trình, kế hoạch đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả KTGS. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Thư cảm ơn

(HBĐT) - Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của BTV Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm tra viên ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy", nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Kiểm tra Đảng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Ngô Văn Tuấn
Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
(HBĐT) - Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật Đảng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là nhân tố đảm bảo để chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Lạc Sơn duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp BTV Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) theo kế hoạch.

Những phần thưởng cao quý của ngành Kiểm tra đảng tỉnh

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng tỉnh, trân trọng điểm lại những phần thưởng cao quý đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Cơ quan UBKT Tỉnh ủy:

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng (THKLĐ) là một nội dung quan trọng trong toàn bộ công tác lãnh đạo của cấp uỷ, trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là BTV Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS và THKLĐ theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) và các quy định của Đảng.

Chi bộ Phòng Nghiệp vụ III: Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

(HBĐT) - Nhiều năm nay, chi bộ Phòng Nghiệp vụ III - Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy luôn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Huyện Cao Phong: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 17/4/2018 của BCH Đảng bộ huyện về "nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ huyện”, BTV Huyện ủy Cao Phong đã chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tập trung nâng cao chất lượng công tác KTGS. Qua thực hiện tốt công tác này đã góp phần phòng ngừa, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Xã Bắc Phong: Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã kiện toàn bộ máy, chỉ đạo xây dựng quy chế, chương trình công tác toàn khóa, duy trì nền nếp công tác KTGS của Đảng - đồng chí Bùi Thị Thuận, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Bắc Phong cho biết.

Huyện Kim Bôi: Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Kim Bôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, trọng tâm là KTGS đảng viên và tổ chức Đảng (TCĐ) cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP); chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên, góp phần ngăn ngừa vi phạm của TCĐ, đảng viên. Đồng thời tham mưu giúp cấp ủy các cấp giải quyết, xử lý kịp thời vụ việc đảng viên vi phạm, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền - đồng chí Bạch Duy An, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết.

Một số bài học kinh nghiệm qua thực hiện kiểm tra cách cấp

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ) cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm kịp thời uốn nắn, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạc Thuỷ thi hành kỷ luật đảng viên

(HBĐT) - Tại kỳ họp thứ 9 ngày 24/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thủy xem xét thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Lê Bình, Đinh Công Tuấn, Nguyễn Đình Toàn, thuộc Đảng bộ thị trấn Chi Nê và Đảng bộ xã Phú Nghĩa.

Thông tin sau kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(HBĐT) - UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ban hành Văn bản số 80-CV/UBKT, ngày 20/9/2021 về việc thông tin sau kỳ họp.