Điểm dự báo  Đêm 6/7/2020 Ngày 7/7/2020 8/72020 9/7/2020
Tmin H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmax H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết
Mai Châu 26 SW 1 92 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 37 S 1 65 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 26 38 SW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 26 38 SW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Hòa Bình 27 S 2 92 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 37 SSE 2 65 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Kim Bôi 27 S 2 92 Mây thay đổi, không mưa 37 S 2 65 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 27 38 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Chi Nê 27 S 3 92 Mây thay đổi, không mưa 37 S 3 65 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 27 38 S 3 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 S 3 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Lạc Sơn 27 S 1 92 Mây thay đổi, không mưa 37 S 2 65 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 27 38 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Yên Thủy 27 S 2 92 Mây thay đổi, không mưa 37 SSE 3 65 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 27 38 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Lương Sơn  27 SSE 1 92 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 37 SSE 3 65 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 SW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Kỳ Sơn 27 S 2 92 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 37 SSE 2 65 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Cao Phong 27 S 2 92 Mây thay đổi, không mưa 37 SSE 3 65 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Đà Bắc 26 S 2 92 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 37 SSE 2 65 Mây thay đổi, có mưa rào và dông 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Mường Khến 27 S 1 92 Mây thay đổi, không mưa 37 SSE 2 65 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng 27 38 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 38 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục