(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), về cơ bản, Sở NN&PTNT nhất trí với dự thảo Luật. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, sở tập trung góp ý một số nội dung sau:

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 185 dự thảo Luật thì tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc tập trung đất nông nghiệp phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) quyết định. Tuy nhiên, trên thực tế đối với trường hợp tập trung đất nông nghiệp để thực hiện dự án thì tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tập trung đất đai có phải thực hiện theo thủ tục của pháp luật về đầu tư không? Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ sẽ quyết định điều gì khi xem xét phương án SDĐ? Tiêu chí để quyết định là gì? Trình tự, thủ tục như thế nào? Mối quan hệ giữa thủ tục này với thủ tục của pháp luật về đầu tư như thế nào? Đây là quy định về mặt thủ tục có thể gây khó khăn trong quá trình thực hiện, trái với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, do vậy cần quy định rõ vấn đề trên.

- Tại Khoản 2, Điều 52 quy định: "Cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền SDĐ ở, đất sản xuất nông nghiệp cho cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó”. Quy định này chưa phù hợp, vì thực tế có trường hợp cha mẹ cho con (thừa kế) nhưng con không có hộ khẩu tại địa phương đó. Đề nghị chỉnh sửa lại cho hợp lý.

- Tại Khoản 1, Điều 122 quy định: "Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua và phù hợp với quy định tại Điều 116 của Luật này. Việc chuyển mục đích SDĐ lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất phải tuân thủ theo tiêu chí, điều kiện do Chính phủ quy định". Tuy nhiên, tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 20 của Luật Lâm nghiệp quy định: (1) Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên; (2) Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng dưới 50 ha; rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 20 ha đến dưới 50 ha; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 20 ha đến dưới 500 ha; rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha. Như vậy, việc quy định chuyển mục đích SDĐ rừng giữa Luật Đất đai và Luật Lâm nghiệp chưa phù hợp, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Điều 225 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai: "Tranh chấp đất đai và tài sản gắn liền với đất do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. UBND các cấp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản lý, SDĐ để làm căn cứ cho Tòa án nhân dân giải quyết theo thẩm quyền khi được yêu cầu”. Như vậy, Tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai (bỏ UBND cấp huyện và cấp tỉnh). Quy định này có làm hạn chế việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về đất đai vốn là lĩnh vực rất nhiều vụ việc, khó khăn, phức tạp và Tòa án có đảm bảo giải quyết toàn bộ các tranh chấp liên quan đến đất đai.

- Điều 172, Khoản 3 đề nghị chỉnh sửa câu "Đối với đất trồng lúa thì thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 176 của Luật này” thành "Đối với đất trồng lúa thì thực hiện theo quy định tại Khoản 5, 6, Điều 176 của Luật này".

- Điều 176, Khoản 1 đề nghị chuyển "Đất trồng lúa gồm đất chuyên trồng lúa và đất trồng lúa còn lại. Đất chuyên trồng lúa là đất trồng từ hai vụ lúa trở lên" lên Điều 2. Giải thích từ ngữ.

- Điều 176, Khoản 5 đề nghị chỉnh sửa cụm từ "... nhưng không làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa theo quy hoạch, phù hợp với quy định của pháp luật" thành "...không mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại theo quy định của pháp luật".


Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình

Các tin khác


Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(HBĐT) - Ngày 28/2, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nông dân Kim Bôi bước vào vụ thu hoạch dưa chuột

(HBĐT) - Về các xã: Sào Báy, Nam Thượng, Vĩnh Đồng... huyện Kim Bôi những ngày này, chúng tôi dễ dàng bắt gặp nụ cười của nông dân trồng dưa chuột. Ðang thời điểm thu hoạch, cứ thống nhất giá xong là tư thương hái, cân, thanh toán tại chỗ với giá cao. Dọc đường 12B cũng tấp nập người qua lại để mua dưa chuột đầu vụ.

 "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”

(HBĐT) - Tại huyện Mộc Châu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội nghị "Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nông dân vì một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn”.

Rõ hơn nữa quy định về thẩm địnhphương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

(HBĐT) - Triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, từ cuối tháng 2, Sở Xây dựng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến dự thảo Luật thông qua trang thông tin điện tử của Sở, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, đồng thời lồng ghép trong các cuộc giao ban, sinh hoạt chi bộ, nhóm zalo nội bộ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Cần quy định rõ hơn về thu hồi đất, tài chính đất đai và chính sách đất đai vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), là cơ quan trực tiếp quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-STNMT về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều cán bộ ngành đã có ý kiến đóng góp sâu sắc vào dự thảo Luật, tập trung vào các nội dung quy định về thu hồi đất (THĐ), tài chính đất đai và chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục