(HBĐT) - Ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Pháp chế (HĐND tỉnh) đã kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Kim Bôi.


Lãnh đạo huyện Kim Bôi báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo báo cáo của huyện, ngay sau khi được thành lập, Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã đã triển khai họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng thời thành lập các tiểu ban: thông tin, tuyên truyền; nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm ANTT, an toàn xã hội và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất đã cơ bản đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức hiệp thương tiến hành dân chủ, đúng luật và sớm hơn so với thời gian quy định.

Đồng chí Nguyễn Đồng đã biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện. Để triển khai các bước công tác bầu cử đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tiếp tục lựa chọn, giới thiệu người ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai và ba; chú trọng nâng cao chất lượng người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, không vì cơ cấu, thành phần mà giới thiệu người không đủ tiêu chuẩn, đạo đức, năng lực… tham gia ứng cử; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử; xây dựng các phương án đảm bảo ANCT-TTATXH; giám sát, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong công tác bầu cử theo đúng quy định.


Hồng Hiền 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục