(HBĐT) - Hỏi: Việc xác minh, trả lời các vụ việc cử tri nêu đối với người ứng cử (NƯC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Trong quá trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với tất cả những người được giới thiệu ứng cử) và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nếu phát sinh các vấn đề, vụ việc cử tri nêu ra cần phải được kiểm tra, xác minh, thì việc xác minh, trả lời thực hiện như sau: 
- Đối với vụ việc ở nơi công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý NƯC có trách nhiệm xác minh, trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UB MTTQ cấp tỉnh (đối với NƯC ĐBQH); Ban Thường trực UB MTTQ cấp tổ chức hội nghị hiệp thương (đối với NƯC đại biểu HĐND). 

Trường hợp NƯC là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, trả lời. Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị không có cấp trên trực tiếp quản lý, thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có trách nhiệm xác minh, trả lời. 

- Đối với vụ việc ở khu dân cư thì cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu NƯC có trách nhiệm phối hợp UBND cấp xã xác minh, trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UB MTTQ cấp tỉnh (đối với NƯC ĐBQH);  Ban Thường trực UB MTTQ cấp tổ chức hội nghị hiệp thương (đối với NƯC đại biểu HĐND). 

- Đối với người tự ứng cử ĐBQH thì Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người đó, hoặc UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác minh, trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực UB MTTQ cấp tỉnh. Đối với người tự ứng cử đại biểu HĐND thì UBBC có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người đó xác minh, hoặc UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác minh, trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực UB MTTQ cấp tổ chức hội nghị hiệp thương. 

Chậm nhất ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử và trước khi tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba), việc xác minh, trả lời về các vụ việc cử tri nêu đối với NƯC ĐBQH và đại biểu HĐND phải được tiến hành xong.

Đ.H (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục