(HBĐT) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.


Thành viên Ủy ban Bầu cử xã Tân Vinh (Lương Sơn) triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, huyện Lương Sơn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử. Đồng chí Hoàng Việt Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Nhận thức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, sâu rộng. Huyện đã chỉ đạo Trung tâm VH-TT&TT thực hiện 5 chương trình, tương ứng với 10 buổi phát thanh trên đài truyền thanh; gửi 2 file tuyên truyền về công tác bầu cử cho các xã, thị trấn để phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Các thành viên tiểu ban tuyên truyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai kế hoạch tuyên truyền bảo đảm tiến độ, hướng tới mục tiêu làm cho Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở VH-TT&DL) đang khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền bầu cử. Đến nay, đã hoàn thành công tác sáng tác pano, tranh, ảnh tham dự cuộc thi cổ động, tuyên truyền do T.Ư phát động; triển khai phương án xây dựng các cụm pa nô, áp phích, cổng chào, băng rôn, khẩu hiệu để lắp đặt ở các tuyến đường, trục đường trung tâm, xây dựng đĩa gửi các huyện, thành phố để tổ chức tuyên truyền; chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày lễ trọng đại của toàn Đảng, toàn dân. Các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng đáng kể để tuyên truyền các hoạt động bầu cử, duy trì thường xuyên chuyên mục hỏi - đáp, phổ biến các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân, cử tri tham gia bầu cử. 

Ngày 13/3/2021, UBBC tỉnh ban hành Kế hoạch số 29 về tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kế hoạch xác định rõ mục đích công tác thông tin, tuyên truyền là làm cho Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng, cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức của công dân tham gia bầu cử, lựa chọn, bầu những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân… Tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp; quyền bầu cử, ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử… Trong đó, chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những thành tựu của Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước… 

Hoạt động tuyên truyền được tiến hành theo 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 3, cao điểm là tháng 4/2021; đợt 2 từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021; đợt 3 sau ngày bầu cử, tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên địa bàn. Kế hoạch giao nhiệm vụ cho các thành viên UBBC căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.


Lê ChungCác tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục