(HBĐT) - Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được huyện Kim Bôi gấp rút tiến hành, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

  


Xóm Đầm Sáng, xã Xuân Thủy tổ chức lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri nơi cư trú với người ửng cử HĐND các cấp.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội toàn dân, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công các thành viên kiểm tra, theo dõi địa bàn phụ trách để hướng dẫn các đơn vị trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ở cơ sở. Huyện đã thành lập các tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; bảo đảm ANTT; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử. 

UBBC huyện đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, qua hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã nhất trí số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 35 đại biểu, giới thiệu 70 đại biểu, đảm bảo cơ cấu, chất lượng. UBBC huyện đã tiếp nhận 70 hồ sơ người ứng cử, đạt 100%; UBBC các xã, thị trấn đã tiếp nhận 800 hồ sơ người ứng cử, đạt 100%, không có người tự ứng cử. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, ANTT đảm bảo. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác diễn ra công khai, dân chủ. UBND các xã, thị trấn đã xây dựng tờ trình thành lập 149 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Trước ngày 13/4/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử phối hợp Ban Thường trực UB MTTQ và UBND xã, thị trấn nơi ứng cử viên cư trú tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri theo hướng dẫn. Đến thời điểm này, huyện chưa nhận được đơn thư của cử tri liên quan đến những người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị phụ trách về công tác bầu cử từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đúng mốc thời gian, kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Chỉ đạo, UBBC huyện để xem xét giải quyết.

"Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các xã, thị trấn đảm bảo tình hình ANCT - TTATXH trước, trong và sau cuộc bầu cử. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân ngay từ khi phát sinh, tránh dẫn đến khiếu kiện phức tạp..., đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân" - đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh.

Hải Yến

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục