(HBĐT) - Hỏi: Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử (NƯC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Chậm nhất là ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực UB T.Ư MTTQ Việt Nam phải gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba kèm theo danh sách những người đủ tiêu chuẩn được Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử ĐBQH đến Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam cấp tỉnh gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử, được UB MTTQ Việt Nam cấp tỉnh giới thiệu ứng cử ĐBQH tại địa phương đến Ủy ban Bầu cử (UBBC) ở tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. 

Căn cứ vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH được Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam giới thiệu, Hội đồng Bầu cử quốc gia gửi đến UBBC cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư danh sách và 1 bộ hồ sơ của người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư giới thiệu ứng cử được dự kiến về ứng cử tại địa phương, để UBBC dự kiến danh sách những người ứng cử ĐBQH theo đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và gửi danh sách này đến Hội đồng Bầu cử quốc gia để xem xét, quyết định việc lập danh sách chính thức những NƯC ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử. 

Trên cơ sở danh sách giới thiệu của Đoàn Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam, của UB MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và dự kiến bố trí NƯC ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử do các địa phương gửi đến, Hội đồng Bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những NƯC ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước chậm nhất là ngày 27/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

UBBC ở tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư phải công bố danh sách NƯC ĐBQH ở địa phương mình theo quyết định của Hội đồng Bầu cử quốc gia chậm nhất là ngày 3/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử); đồng thời, các tổ bầu cử có trách nhiệm niêm yết ngay danh sách chính thức những NƯC ĐBQH ở khu vực bỏ phiếu mà mình phụ trách kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người để cử tri nắm được. 


Đ.H (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục