(HBĐT) - Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Nhân dân tổ 1, phố Hữu Nghị, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đặc biệt quan tâm. Bà Bùi Thị Lâm, Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư cho biết: Trước khi chính thức vào bước hiệp thương, tổ 1 có 4 đại biểu được giới thiệu ứng cử. Sau khi nghe giới thiệu danh sách, đọc tiêu chuẩn, Nhân dân trong tổ đồng thuận, nhất trí thông qua 4/4 đại biểu ứng cử với việc đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, như phẩm chất đạo đức tốt, cần - kiệm - liêm - chính, gương mẫu, tiên phong trong thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước...


Ban Thường trực UB MTTQ huyện Lạc Sơn rà soát biên bản hội nghị hiệp thương của MTTQ 
các xã, thị trấn.

Phát huy dân chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, công tác bầu cử ở huyện Lạc Sơn đang tích cực triển khai, đảm bảo về tiến độ, trình tự theo quy định. Tại hội nghị hiệp thương (HNHT) lần thứ nhất tổ chức ngày 4/2, dự kiến số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện 58 người, bầu 35 đại biểu, có điều chỉnh mở rộng cơ cấu ở xã hiệp thương thêm nghệ nhân, người sản xuất, kinh doanh giỏi. Đến ngày 23/3, điều chỉnh tăng số người ứng cử lên 70 người, đảm bảo đúng thời gian, số lượng, cơ cấu, thành phần, độ tuổi. Đối với HĐND cấp xã bầu 536 đại biểu, dự kiến số lượng người ứng cử 1.072 người. Đến ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử huyện đã tiếp nhận 1.141 hồ sơ người ứng cử, trong đó, cấp huyện có 69/70 hồ sơ được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, về cơ cấu, đại biểu ứng cử trong cơ quan Đảng 28,9%, đại biểu cơ quan MTTQ và đoàn thể 36,2%, cơ quan Nhà nước 12,86%, lực lượng vũ trang 5,71%, đại biểu cơ sở 62,31%; đại biểu nữ 40,5%, đại biểu tuổi trẻ 49,27%, đại biểu người ngoài Đảng 13,04%. Cấp xã có 1.072/1.072 hồ sơ được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Trong đó, đại biểu nữ 42,4%, trẻ tuổi 32,6%, người ngoài Đảng 18,6%, người dân tộc thiểu số 93,3%.

Ngày 16/3, UB MTTQ huyện tổ chức HNHT lần thứ hai, báo cáo tình hình triển khai, kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thỏa thuận để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 70 người để đảm bảo số dư. Đồng thời, thông báo về việc giới thiệu người được ứng cử đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử; hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Trước ngày 19/3, MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức xong HNHT lần thứ hai và chuyển biên bản về MTTQ huyện. Sau bước lấy ý kiến cử tri nơi cư trú hoàn thành trước ngày 13/4, ở cấp huyện, cấp xã sẽ tổ chức HNHT lần thứ ba trước khi chuyển sang bước vận động bầu cử. Theo Ban thường trực UB MTTQ huyện, mặc dù phải thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhưng đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã triển khai đúng theo quy định, Ủy ban Bầu cử các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc rà soát, tổng hợp số liệu về dân số làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo luật định.

Trên cơ sở dự đoán các tình huống có thể nảy sinh do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ báo cáo cấp ủy và Ban chỉ đạo công tác bầu cử nhằm xử lý kịp thời; phối hợp trong việc thành lập Ban bầu cử, tổ bầu cử, đồng thời có danh sách dự phòng. Đối với việc lập danh sách cử tri, cấp huyện, cấp xã chủ động rà soát, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về cư trú, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đặc biệt là tạm trú, tạm vắng để thực hiện việc lập, niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4 đảm bảo chính xác, mặt khác, nắm danh sách cử tri phải đi cách ly do dịch bệnh (nếu có).    
       
 
Bùi Minh

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục