(HBĐT) - Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Quốc hội (QH) quyết định vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mỗi công dân là cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong QH và HĐND các cấp, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Quy trình tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được pháp luật quy định từ việc lựa chọn người ứng cử được thực hiện theo 3 bước (lần) hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác của người ứng cử; tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử đến việc thực hiện quyền tố cáo, khiếu nại của công dân liên quan đến người ứng cử đến công tác tổ chức bầu cử đều được pháp luật quy định chặt chẽ, đảm bảo sự tham gia của Nhân dân trên cơ sở các nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Theo thông tin từ Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh, đến nay, hầu hết các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã quán triệt nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, của Hội đồng bầu cử Quốc gia và của UBBC tỉnh. Không khí, dư luận Nhân dân ngày càng tích cực hướng về ngày bầu cử, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp Nhân dân về sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước.   

Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động rất tích cực và tuân thủ pháp luật đã xuất hiện tình trạng lúng túng, cách làm hình thức, qua loa đại khái trong triển khai thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử, việc thành lập các cơ quan, bộ phận giúp việc UBBC các cấp theo luật định của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng và UBBC một số địa phương. Một vài nơi xuất hiện tình trạng lợi dụng khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật nay chuyển sang tố cáo người giải quyết, cơ quan giải quyết nhằm làm nhiễu loạn thông tin, gây áp lực với các cơ quan Đảng, Nhà nước. Lợi dụng mạng xã hội các tổ chức phản động nước ngoài câu kết với các phần tử bất mãn chế độ, cơ hội chính trị trong nước ra sức chống phá quyết liệt cuộc bầu cử bằng các thủ đoạn xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, nhận xét đánh giá thiếu khách quan, quy chụp để lái dư luận Nhân dân theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử với mục đích gây rối loạn trật tự xã hội, phá hoại cuộc bầu cử.

 Tác động tình hình trên có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là cơ bản, đó là một số cấp uỷ, tổ chức Đảng chưa thực sự quan tâm đầy đủ, quán triệt nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử; chưa tập trung kiểm tra, giám sát; xuất hiện tâm lý chủ quan, chủ nghĩa kinh nghiệm, chậm cập nhật các quy định mới của pháp luật; công tác nắm bắt và định hướng dư luận, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bầu cử còn hạn chế. Đây là những vấn đề các cấp uỷ, các tổ chức phụ trách bầu cử cần sớm nhận diện, chủ động giải quyết kịp thời những phát sinh tại đơn vị, địa phương mình, đồng thời xây dựng kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch phản động, bất mãn và cơ hội chính trị.

Xác định việc lựa chọn, giới thiệu danh sách người ứng cử để Nhân dân bầu vào QH, HĐND các cấp là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử sau này. Do vậy, các cấp uỷ, UBBC các cấp cần coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình nhân sự ứng cử theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và của Trung ương. Việc lựa chọn các ứng cử viên phải đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng bao gồm phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực và bản lĩnh trí tuệ, có sức khoẻ và điều kiện để làm nhiệm vụ đại biểu, kiên quyết không để các phần tử cơ hội, thoái hoá biến chất, lợi ích nhóm lọt vào QH và HĐND các cấp. Bên cạnh đó, khi thực hiện quy trình hiệp thương lựa chọn nhân sự, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri tại nơi công tác, nơi cư trú và các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên phải được tổ chức thật dân chủ, bình đẳng, công khai, khách quan, công tâm không để xảy ra hiện tượng vận động bầu cử trái pháp luật. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với công tác bầu cử. Mỗi người dân cần hiểu và ý thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình như quyền ứng cử, đề cử, bày tỏ tín nhiệm của mình đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; đặc biệt là quyền bỏ phiếu và quyền giám sát các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử tuân thủ các quy định của pháp luật về bầu cử.

UBBC, các tổ chức phụ trách bầu cử đặc biệt là tổ bầu cử cần phối hợp chặt với Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên làm tốt công tác hướng dẫn, động viên Nhân dân, cử tri tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội tạo bầu không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân tại các khu vực bầu cử, địa điểm bỏ phiếu để ngày bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nguyễn Tiến Sinh 
(Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục