(HBĐT) - Bám sát vào chỉ đạo của cấp trên, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  theo đúng hướng dẫn, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, bầu ra những đại biểu dân cử xứng đáng.


Thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến nay, tiến độ thực hiện công tác bầu cử bảo đảm kế hoạch đề ra. Căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy thị trấn Đà Bắc đã chỉ đạo, lãnh đạo thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử (UBBC) gồm 11 người. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai, đôn đốc các nội dung để tổ chức thành công cuộc bầu cử. BCĐ công tác bầu cử, UBBC đã chủ động xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu dân cư. Thành viên UBBC tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử tại những đơn vị mình phụ trách. Thông qua thông tin, tuyên truyền, công tác quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử tại hội nghị trực tuyến, các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ. Nhìn chung, cán bộ và Nhân dân nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tiểu ban thông tin tuyên truyền, tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiểu ban an ninh trật tự và y tế đang triển khai kế hoạch cụ thể. Qua rà soát, đến nay, toàn thị trấn có khoảng 5.400 cử tri/tổng số dân trên 8.000 người. Trung tuần tháng 3, thị trấn đã thành lập ban bầu cử gồm 6 ban, mỗi ban có 7 thành viên, tương ứng với 6 đơn vị bầu cử; thành lập 11 tổ bầu cử, tương ứng với 11 khu vực bỏ phiếu. UBBC thị trấn cũng đã nhận các loại dấu để phục vụ và quản lý, bảo quản sử dụng đúng quy định.

Việc tổ chức hội nghị hiệp thương đã thực hiện theo các bước đúng hướng dẫn. 11 tiểu khu và 5 đơn vị trường học đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến cử tri qua các bước, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục tại hội nghị cử tri, không đơn vị nào phải thực hiện hình thức bỏ phiếu kín, số lượng cử tri tham gia hội nghị bảo đảm đúng hướng dẫn. Thị trấn Đà Bắc đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri để tiến hành hiệp thương lần 3 từ ngày 14 - 18/4. Đến nay, số người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn là 43, được bầu 26 đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Bá Quyền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Đà Bắc cho biết: Đại biểu ứng cử vào HĐND xã có trình độ, nhận thức tốt hơn so với nhiệm kỳ trước. Đến nay, trên địa bàn thị trấn chưa phát sinh vướng mắc nào ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cán bộ và Nhân dân đồng thuận, phấn khởi và tin tưởng với chủ trương về cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn đến sự phát triển của thị trấn trong tương lai. Cùng với việc thực hiện bảo đảm tiến độ các nội dung của cuộc bầu cử, thị trấn đang chú trọng công tác tuyên truyền, lắp đặt băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa trên các tuyến đường, khu dân cư, tổ chức đưa thông tin trên đài phát thanh với tần suất 2 lần/ngày vào buổi sáng, buổi chiều để tuyên truyền rộng rãi về sự kiện có nghĩa có chính trị to lớn của toàn Đảng, toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH địa phương.

P.V

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục