(HBĐT) - Trong 2 tháng cuối năm, để hoàn thành chỉ tiêu của ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mai Châu phải thực hiện số thu trên 20 tỷ đồng, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 40 người, BHXH tự nguyện 450 người, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 60 người và trên 2,5 nghìn người tham gia BHYT.


BHXH huyện Mai Châu mở hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại xã Tòng Đậu. 

Theo kế hoạch năm 2021, BHXH huyện thực hiện chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN trên 105 tỷ đồng. Trong đó: Thu BHXH bắt buộc 48,8 tỷ đồng, BHXH tự nguyện trên 4,9 tỷ đồng, BHTN trên 2,9 tỷ đồng, BHYT trên 49,2 tỷ đồng. Chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên 53,2 nghìn người (BHXH bắt buộc 3,2 nghìn người, BHXH tự nguyện 1,4 nghìn người, BHTN trên 2,4 nghìn người, BHYT trên 51,9 nghìn người). Tính đến hết tháng 10/2021, công tác thu của BHXH huyện đạt 85,6 tỷ đồng, đạt 80,8% so với kế hoạch (BHXH bắt buộc 38,9 tỷ đồng, đạt 79,7% kế hoạch; BHXH tự nguyện trên 2,9 tỷ đồng, đạt 60,8% kế hoạch; BHTN trên 2,3 tỷ đồng, đạt 80,2% kế hoạch; BHYT trên 41,3 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch). Công tác phát triển đối tượng được 50,3 nghìn người (BHXH bắt buộc trên 3,2 nghìn người, BHXH tự nguyện 960 người, BHTN trên 2,4 nghìn người, BHYT trên 49,4 nghìn người). Tổng số nợ BHXH, BHYT còn trên 1,5 tỷ đồng, tương ứng 1,42% so với tổng số tiền giao thu năm 2021.

Đồng chí Chu Văn Dũng, Giám đốc BHXH huyện cho biết: Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề với đơn vị, bởi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa thực hiện đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN còn cao. Đời sống của Nhân dân phụ thuộc vào nguồn thu từ ngành du lịch, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, du lịch gần như đóng băng nên không có thu nhập, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT rất khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ năm, BHXH huyện tăng cường cử cán bộ chuyên quản thu đôn đốc thu tại các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên. Lập danh sách đơn vị nợ đọng kéo dài trình Phòng Thanh tra (BHXH tỉnh) thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch thu năm 2021. Chú trọng việc mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện. Tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức mở hội nghị tại xã, xóm vừa ra khỏi vùng khó khăn, hoặc đến hộ gia đình, cá nhân tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chính sách BHXH, BHYT cho các đại lý thu BHXH tự nguyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, tiếp cận cho đại lý thu. Ngoài ra, đôn đốc, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH mới cho người lao động đủ điều kiện tham gia. Đảm bảo đủ nguồn kinh phí và duy trì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, ngắn hạn đúng kỳ, đủ số tiền, nhằm đảm bảo đời sống cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các chế độ, chính sách cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH. In, cấp thẻ BHYT năm 2021 cho người tham gia BHYT bắt buộc mới và in, cấp thẻ BHYT cho đối tượng tham gia khi thay đổi thông tin. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH theo quy trình "một cửa” theo phân cấp. Tăng cường kiểm tra và thường xuyên có giám định viên tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Tập trung đôn đốc trạm y tế xã, thị trấn đẩy dữ liệu hàng ngày đầy đủ qua cổng thông tin điện tử.

Việt Lâm


Các tin khác


Bảo hiểm xã hội huyện Lương Sơn: Giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

(HBĐT) - Theo chỉ tiêu giao, năm 2022, BHXH huyện Lương Sơn phát triển đối tượng tham gia BHYT là 95.737 người, BHXH bắt buộc 24.300 người, BHXH tự nguyện 1.950 người. Đến đầu tháng 10/2022, số người tham gia BHYT là 81.615 người, BHXH bắt buộc 20.969 người, BHXH tự nguyện 772 người. Số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên 13,2 tỷ đồng, trong đó nợ kéo dài trên 5,9 tỷ đồng. Như vậy, trong gần 3 tháng cuối năm, nhiệm vụ BHXH huyện Lương Sơn phải phát triển trên 14 nghìn người tham gia BHYT, trên 3 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc và trên 1 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện.

Khắc phục khó khăn để tăng bao phủ BHXH, BHYT ở huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Từ năm 2018 - 2021, nhiều chính sách của Nhà nước thay đổi đã làm tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT trên địa bàn huyện Lạc Thủy bị giảm.Theo đó, thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2016 - 2020, huyện có 323 người vùng ĐBKK không còn thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước (NSNN) cấp BHYT. 

Rào cản trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh trên 91 nghìn người (trên 79 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, trên 13 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện), đạt tỷ lệ bao phủ 18,77% lực lượng lao động (cả nước là 33,87%). Hòa Bình là địa phương có tỷ lệ bao phủ thấp so với cả nước.

Các địa phương tăng cường phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản đề nghị chính quyền các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Giải pháp xử lý nợ bảo hiểm

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, toàn tỉnh có 1.144 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền trên 88,5 tỷ đồng, chiếm trên 3% kế hoạch giao. Theo chỉ tiêu giao đến hết năm 2022, tỷ lệ nợ toàn tỉnh còn 2,65%. Như vậy, những tháng cuối năm ngành BHXH phải đôn đốc, thu hồi số nợ khá lớn.

Để nông dân về già có lương, có thẻ BHYT đi khám bệnh

(HBĐT) - Hội Nông dân (HND) tỉnh có hơn 130 nghìn hội viên. Tính đến hết năm 2021, đạt 92,8% số hội viên tham gia BHYT. Mục tiêu đến năm 2025, có 96,9% hội viên tham gia BHYT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục