(HBĐT) - 1- Ngày 9/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 173-KL/TU về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình.

Để thực hiện tốt Kết luận số 173-KL/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Kết luận.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan liên quan, căn cứ nội dung kết luận, tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả Kết luận này tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBKT Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2- Ngày 12/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 174-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động các nguồn lực xây dựng vùng Trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV tạo tiền đề để sớm thành lập thị xã Lương Sơn.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU trong những năm tiếp theo, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng, chỉ tiêu về phát triển dân số và các chỉ tiêu xã hội khác đảm bảo các tiêu chí về đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp căn cứ nội dung Kết luận triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mình.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo việc rà soát các cơ chế, chính sách đảm bảo thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng trung tâm huyện Lương Sơn.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo xây dựng kế hoạch và lãnh đạo tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Các tin khác


Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động cán bộ

(HBĐT) -Ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chỉ định tham gia BCH, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tân Lạc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, nhiệm kỳ 2016 - 2021; điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; điều động và bổ nhiệm đồng chí Chu Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen

(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng, tình hình hoạt động "tín dụng đen” diễn biến phức tạp. Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, hạn chế phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 51/CT-TU ngày 4/3/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả, ngày 28/1/2019, đồng chí BÙI VĂN TỈNH, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Quy định số 34-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Báo Hòa Bình đăng nội dung chính Quy định này.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 28/01/2019, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh ban hành Quy định số 34 - QĐi/TU quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành (UV BCH) Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

(HBĐT) -Ngày 4/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành GD&ĐT từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực h

Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục