(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” tại các địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Các cấp ủy, trực tiếp và thường xuyên là thường trực cấp ủy phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Quan tâm công tác bảo quản, sưu tầm, khai thác tư liệu; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các công trình lịch sử ở các cấp; chú trọng nghiên cứu, biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từng bước hoàn chỉnh hệ thống văn kiện Đảng bộ tỉnh để xuất bản thành văn kiện. Tăng cường nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử chuyên đề của Đảng bộ tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025, có trên 90% xã, phường, thị trấn; trên 80% ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh xuất bản lịch sử truyền thống hoặc kỷ yếu; có trên 70% đơn vị cấp huyện nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và tái bản lịch sử đảng bộ cấp huyện (1930 - 2015 hoặc 1930 - 2020) hoặc xuất bản công trình đảng bộ cấp huyện quan các kỳ đại hội...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng bằng hình thức phong phú, sinh động và phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát huy giá trị của các cuốn sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống trong tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Chú trọng đưa nội dung lịch sử địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) vào giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử đảng bộ địa phương ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.

Quan tâm tuyển chọn, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử ở cấp tỉnh, cấp huyện đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có kiến thức chuyên ngành, có bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao. Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng tỉnh Hòa Bình...

P.V

 

 


Các tin khác


Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động cán bộ

(HBĐT) -Ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chỉ định tham gia BCH, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tân Lạc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, nhiệm kỳ 2016 - 2021; điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; điều động và bổ nhiệm đồng chí Chu Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục