(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa có Công văn số 596-CV/TU ngày 24/7/2019 chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra (5.000 tỷ đồng), BTV Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18, ngày 12/2/2015 của BTV Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 04, ngày 20/11/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 92, ngày 30/5/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Tăng cường xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ chế ưu đãi nhằm thu hút những nhà đầu tư có năng lực vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kiên quyết xử lý đối với những nhà đầu tư năng lực yếu, chậm triển khai thực hiện.

Tập trung khai thác các khoản thu từ đất nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu tiền sử dụng đất hàng năm.

Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định, hoàn thành các công việc trong phạm vi, trách nhiệm; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình tính tiền sử dụng đất phải nộp của các dự án vào NSNN.

Tăng cường công tác quản lý thu và thu hồi nợ đọng thuế, quản lý thuế trên địa bàn; phân tích, dự báo, phát hiện và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm nguồn thu, tổng hợp chi tiết và báo cáo kịp thời tiến độ thu ngân sách, các khoản nợ thuế, xác định nguyên nhân nợ đọng để có phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN…


                                                                                        P.V (TH)

Các tin khác


Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/9/2019, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 10- QC/TU về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Quy chế gồm 4 chương, 15 điều.

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục